LOZ opracowywane są na podstawie wyników Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Pracują nad nim przedstawiciele Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej. Kolejny region udostępnił listę kreacji odmianowych, które pomocne mogą być wiosną dla rolników w tym roku. Pozycje te są dostosowane i sprawdzone w lokalnych warunkach pogodowych.

Poniżej prezentowane są LOZ na 2019 r.

Pszenica jara: Tybalt, Ostka Smolicka, Goplana, Nimfa, Rusałka, Harenda, Frajda.

Jęczmień jary: Rubaszek, Radek, Paustian, KWS Vermont, Airway.

Owies: Bingo, Harnaś, Nawigator, Romulus.

Ziemniak wczesny: Gwiazda, Vineta, Ignacy, Bohun.

Ziemniak średnio wczesny: Tajfun, Laskara, Mazur, Satina, Lech.

Ziemniak średnio późny i późny: Jelly.

Łubin wąskolistny: Tango, Bolero, Samba, Regent.

Bobik: Amulet, Fanfare.

Źródło: COBORU