Eksperci w opublikowanym obecnie szacunku określają ilość pszenicy zwyczajnej na 36,87 mln ton. Byłoby to 8,5 proc. więcej niż w 2018 roku.

Natomiast statystycy spodziewają się znacznego spadku produkcji pszenicy twardej. Tutaj oczekiwany jest spadek o 18,6 proc. do 1,48 mln ton. Tak małe zbiory pszenicy twardej we Francji były ostatnio w 1997 roku. Powodem tego jest zmniejszona powierzchnia pszenicy twardej, która w tym roku wynosi zaledwie 271 tys. hektarów.

Jeśli chodzi o jęczmień, szacuje, że zbiory wyniosą 12,56 mln ton. Co byłby wzrostem o 12,3 proc. w porównaniu z 2018 r.

Produkcja jęczmienia ozimego szacowana jest na 8,70 mln ton, a produkcja jęczmienia jarego na 3,86 mln ton.

Oczekuje się, że produkcja pszenżyta osiągnie 1,58 mln ton, przekraczając poziom z poprzedniego roku o ponad 200 tys. ton.

Według statystyków francuscy rolnicy ograniczyli powierzchnię uprawy rzepaku o 25,7 proc. do 1,20 mln hektarów, w wyniku, czego eksperci szacują produkcję rzepaku na 3,64 mln ton, czyli o 1,3 mln ton lub ponad 25 proc. w porównaniu z 2018 r. Byłby to najniższy zbiór rzepaku we Francji od 2003 roku.