"Polskie i światowe prognozy przewidują, że sytuacja podażowo-popytowa na rynku zbóż poprawi się w porównaniu z poprzednim sezonem. Ceny zbóż obniżą się, ale nadal pozostaną relatywnie wysokie" - napisano w raporcie. W poprzednim sezonie, na skutek niekorzystnej pogody, pojawiły się duże niedobory zbóż, a to spowodowało nienotowany wcześniej wysoki poziom cen ziarna.

Według amerykańskich prognoz, w sezonie 2011/12 globalna produkcja kukurydzy wzrośnie do 855 mln ton, jęczmienia - do 133 mln ton, owsa - do 23 mln ton i żyta - do 13 mln ton. Minimalnie zwiększy się produkcja zbóż w UE - do 136 mln ton pszenicy i 144 mln ton zbóż paszowych.

Eksperci szacują, że w tym sezonie zostanie zebrane 678 mln ton pszenicy i 1131 mln ton zbóż paszowych, czyli więcej niż w rekordowym sezonie 2009/10.

W wyniku prognoz dobrych zbiorów, od czerwca 2011 r. światowe i krajowe ceny zbóż obniżyły się, ale nadal są wysokie. W Polsce zboże znacznie podrożało od stycznia 2011 r., a ceny pszenicy na wiosnę po raz pierwszy w historii przekroczyły 1000 zł za tonę.

W opinii Marcina Krzemińskiego z IERiGŻ, wysokie ceny zbóż powinny się utrzymywać także w sezonie 2011/12. W związku z tym, raczej w tym roku nie należy spodziewać się unijnego interwencyjnego skupu, gdyż cena skupu pszenicy została wyznaczona na 101,3 euro za tonę. Obecnie zaś za dobrej jakości pszenicę producent może dostać nawet 900 zł za tonę.

Wysokie ceny zbóż przekładają się na ceny pasz, jak również wywołują presję na wzrost cen produktów spożywczych, w tym pieczywa. W sierpniu 2011 r. cena detaliczna chleba była o 7 proc. wyższa niż w grudniu. We wrześniu br. mąka pszenna piekarnicza była o 59 proc. droższa niż w czerwcu ubr., a mąka żytnia - dwukrotnie. O 16 proc. wzrosła cena zbytu kaszy jęczmiennej. Wysokie ceny są przyczyną spadku spożycia przetworów zbożowych, które w I połowie 2011 r. wyniosło 6,47 kg miesięcznie na osobę, wobec 6,77 kg przed rokiem.

W kraju nadal utrzymują się wysokie ceny zbóż i to pomimo ich spadku od czerwca br. Według notowań ministerstwa rolnictwa, w sezonie 2010/11 najbardziej wzrosły ceny owsa (trzykrotnie), żyta i pszenżyta (dwukrotnie) oraz jęczmienia (prawie dwukrotnie). Najmniej zdrożała pszenica (o 81 proc.) i kukurydza (o 62 proc.).

Z wrześniowego szacunku GUS wynika, że w tym roku w Polsce zebrane zostało 26,3 mln ton zbóż, czyli niewiele mniej niż rok wcześniej, ale mniej niż wynoszą średnie zbiory z lat 2001-2005.