Na członkostwo w Światowej Organizacji Handlu Rosja czekała 18 lat. Formalnie została przyjęta w struktury WTO 16 grudnia 2011 r. Od 17 grudnia 2011 r Rosja ma 6 miesięcy na ratyfikację zobowiązań i przekazanie w ciągu 30 dni zobowiązań do sekretariatu WTO. Ostatecznie stanie się członkiem w połowie lipca 2012 r.

- Mimo że Rosja zobowiązała się do stosowania wszystkich postanowień WTO, to wynegocjowała kilka okresów przejściowych (przeważnie 3- letnich) , a w przypadku importu drobiu osiem lat. Przyjęcie naszego sąsiada oznacza, że będzie on stosować w handlu międzynarodowym towarami, usługami i czynnikami produkcji zasady WTO, które zmierzają do usuwania barier w handlu - dodaje prof. Stańko.

Do zasad tych należy:

- zasada niedyskryminacji handlu,
- zasada wzajemnych korzyści,
- zasada swobodnego dostępu do rynków,
- zasada uczciwej konkurencji tzn. zakaz stosowania nieuczciwych praktyk handlowych.

- Zasady te i zobowiązanie Rosji do ich stosowania usunie główne utrudnienia w wymianie handlowej z tym krajem. Będzie to też ważnym sygnałem dla inwestorów, bo wiadomo będzie jakie zasady będą obowiązywać. Może to zwiększyć inwestycje w różne dziedziny gospodarki w tym także produkcję zbóż. Może pozwolić to unowocześnić technologię produkcji i przyczynić się do znacznego zwiększenia produkcji w tym także zbóż. Wpłynie to pozytywnie na podaż ziarna na rynkach światowych. Efekty te mogą uwidocznię się dopiero w dłuższym czasie - mówi prof. Stańko.