Największe rozbieżności występują w przypadku prognoz zbiorów kukurydzy. Według Copa- Cogeca, unijna produkcja tego zboża wyniesie 60,9 mln ton, podczas gdy Komisja szacuje je na 57,5 mln ton. W szacunkach ubiegłorocznych, rekordowych zbiorów kukurydzy we Wspólnocie oba ośrodki analityczne są dużo bardziej zgodne – odpowiednio 67,99 mln ton i 68,1 mln ton- podaje FAMMU/FAPA.

Wyżej zostały oszacowane także zbiory pszenicy miękkiej – na 126,13 mln ton (125,6 mln ton według KE), żyta – 8,9 mln ton oraz owsa – 8,2 mln ton. Niżej natomiast Copa oceniła zbiory jęczmienia – na 52,7 mln ton (54,4 mln ton według Komisji).

Największe spadki zbiorów zbóż odnotuje Rumunia – 38,4% rok do roku, Węgry – o 23,4% oraz Hiszpania – o 16,7% mniej w porównaniu z ubiegłorocznym wynikiem produkcji zbożowej. Te kraje najbardziej doświadczyły negatywnych skutków suszy. Wzrost zbiorów zbóż odnotują natomiast następujące kraje: Francja – o ok. 8,9% więcej niż w poprzednim sezonie oraz Niemcy i Włochy – oba kraje odnotowały ok. 5% wzrost produkcji zbożowej.