1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych.

 

Giełda

 

Wyszczególnienie

 

Termin dostaw

Cena w Euro/t

Cena w zł/t

 

13 wrzesień 2007

6 wrzesień

2007

13 wrzesień 2007

6 wrzesień

2007

MATIF -

Paryż

Pszenica konsumpcyjna

Wrzesień 07

281,3

271,0

1063,1

1035,2

Listopad 07

268,0

273,5

1013,0

1044,8

Styczeń 08

268,0

273,5

1013,0

1044,8

WTB -

Hanower           

Pszenica

Listopad 07

266,0

280,0

1004,3

1069,5

Styczeń 08

267,0

280,5

1008,1

1071,4

Marzec 08

270,4

276,9

1020,9

1057,6

 

Cena w GBP/t

Cena w zł/t

 

13 wrzesień 2007

6 wrzesień

2007

13 wrzesień 2007

6 wrzesień

2007

LIFFE - Londyn

 

Pszenica (B) paszowa

Listopad 07

172,0

182,3

946,0

1031,5

Styczeń 08

175,0

184,3

962,5

1042,9

Marzec 08

177,0

186,0

973,5

1052,8

 

Cena w USD/t

Cena w zł/t

 

13 wrzesień 2007

6 wrzesień

2007

13 wrzesień 2007

6 wrzesień

2007

CBoT - Chicago

 

Pszenica konsumpcyjna

 

Wrzesień 07

303,3

299,8

822,0

839,5

Grudzień 07

310,5

302,8

841,4

847,7

Marzec 08

312,5

302,8

846,9

847,7

 

 

 

Cena w HUF/t

Cena w zł/t

 

13 wrzesień 2007

6 wrzesień

2007

13 wrzesień 2007

6 wrzesień

2007

BCE - Budapeszcie

 

Pszenica konsumpcyjna

 

Grudzień 07

64000

61000

953,6

915,0

Marzec 08

65500

64000

976,0

960,0

Maj 08

66000

62500

983,4

937,5

Pszenica B paszowa

Grudzień 07

59000

56600

879,1

849,0

Marzec 08

63000

57700

938,7

865,5

Maj 08

n.n.

n.n.

 

 

 

Jęczmień paszowy

Grudzień 07

59800

54300

891,0

814,5

Marzec 08

n.n.

n.n.

 

 

 

Maj 08

58000

55600

864,2

834,0

2. Średnie ceny ziarna w UE

    za okres 20 - 26 sierpnia 2007

    (wg MRiRW na podstawie Komisji Europejskiej)

Pszenica konsumpcyjna

Pszenica paszowa

Jęczmień paszowy

Kraj

[PLN/

tona]

[EUR/

tona]

Kraj

[PLN/

tona]

[EUR/

tona]

Kraj

[PLN/

tona]

[EUR/

tona]

Bułgaria

751

196

Belgia

870

227

Belgia

866

226

Czechy

689

180

Bułgaria

725

189

Bułgaria

598

156

Niemcy

885

231

Czechy

622

162

Czechy

572

149

Estonia

668

174

Niemcy

828

216

Niemcy

777

203

Grecja

824

215

Estonia

596

156

Estonia

582

152

Francja

941

246

Irlandia

883

231

Grecja

715

187

Włochy

877

229

Łotwa

622

162

Francja

850

222

Łotwa

735

192

Litwa

603

157

Irlandia

797

208

Litwa

675

176

Węgry

754

197

Włochy

851

222

Węgry

733

191

Niderlandy

898

234

Łotwa

611

159

Austria

858

224

Polska

706

184

Litwa

595

155

Polska

736

192

Portugalia

886

231

Węgry

736

192

Portugalia

805

210

Rumunia

617

161

Niderlandy

898

234

Rumunia

709

185

Słowacja

596

156

Austria

747

195

Słowenia

842

220

UK

898

234

Polska

589

154

Słowacja

678

177

UE

740

193

Portugalia

671

175

Finlandia

704

184

Rumunia

607

158

UK

1069

279

Słowacja

612

160

UE

788

206

Finlandia

649

169

UK

841

219

UE

708

185

Średnie ceny (bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż.
za okres 3- 9 września 2007

 

TOWAR

 

 

Rodzaj ZIARNA

 

POLSKA

MAKROREGION

Centralno-Wschodni

Południowy

 

Północno-Zachodni

Cena [zł/tona]

Cena [zł/tona]

Cena [zł/tona]

Cena [zł/tona]

2007-09-09

2007-09-02

2007-09-09

2007-09-02

2007-09-09

2007-09-02

2007-09-09

2007-09-02

Pszenica

konsumpcyjne

812

778

825

787

817

774

801

779

paszowe

823

785

800

781

849

779

827

792

Żyto

konsumpcyjne

695

665

708

666

709

666

686

664

paszowe

676

616

617

631

--

--

681

601

Jęczmień

konsumpcyjne

649

638

629

638

nld

--

659

638

paszowe

691

644

719

705

719

678

677

622

browarniane

751

720

794

770

nld

nld

735

705

Kukurydza

paszowe

824

740

728

734

858

766

856

720

Owies

konsumpcyjne

566

557

nld

nld

--

--

566

565

paszowe

519

531

533

541

--

--

511

526

Pszenżyto

paszowe

715

689

698

681

nld

--

729

695

4. Aktualnośći ze Świata

(na podstawie komunikatów FAMMU/FAPA)

UE: ROSNĄCA NERWOWOŚĆ NA RYNKU ZBÓŻ
Sprawdzają się przewidywania, że rosnące w spekulacyjnym tempie ceny zbóż doprowadzą najpierw do gwałtownych i niespodziewanych wahań, zanim rozpocznie się szukanie poziomu ich stabilizacji. Przy czym rosnącym wahnięciom będą odpowiadały coraz mniej istotne i w związku z tym coraz trudniejsze do przewidzenia  preteksty. W czwartek 13 września nie wystarczyła podana przez amerykańskie ministerstwo rolnictwa informacja o większym od oczekiwanego, tygodniowym eksporcie, a notowania na giełdzie w Chicago spadły w ramach maksymalnego, dopuszczalnego w dziennym handlu limitu. Za rynkiem amerykańskim podążyły oczywiście giełdy towarowe w Europie. W Paryżu piątkowa cena pszenicy z dostawą w listopadzie wynosiła 264 euro/tonę. W tej chwili ze znaczących pretekstów do wzrostu lub spadku cen zbóż, najistotniejszym jest pogoda w Australii, u jednego z największych eksporterów pszenicy (piszemy o tym w notatce poniżej). Podczas posiedzenia w środę 13 września Komitet Zarządzający ds. Rynk
u Zbóż kontynuował sprzedaż węgierskich zapasów na unijny rynek. Zwolniono 332 166 ton kukurydzy po cenie minimalnej 219,73 euro oraz 8 982 tony pszenicy po 222,4 euro/tonę.

UE: PRZEWIDYWANE NIEDOBORY NA RYNKU ZBOŻOWYM
Według holenderskiej firmy handlowej Allgrain Brokers, w bieżącym roku handlowym w Unii może wystąpić znaczny niedobór ziarna zbóż, szacowany na ok. 25 mln ton, w tym kukurydza stanowić będzie 20 mln ton, a pszenica miękka - 5 mln ton. Niewykluczone, że ograniczona podaż kukurydzy spowoduje spadek pogłowia w krajach południowej i wschodniej części Europy, co w konsekwencji oznaczać będzie wzrost cen mięsa. Allgrain ocenia, że możliwe będzie zaimportowanie ok. 3 mln ton sorgo ze Stanów Zjednoczonych i ok. 5 mln ton kukurydzy z Brazylii. Dostawy zbóż z Ukrainy mogą być prawdopodobne w przyszłym roku, jednak pod warunkiem zniesienia restrykcji eksportowych zastosowanych przez rząd tego kraju.
Kłopotliwe dla Unii jest szukanie innych dostawców kukurydzy (poza Brazylią), ze względu na restrykcyjną politykę UE w stosunku do produktów zmodyfikowanych genetycznie. Unia może sprowadzać tylko te odmiany GM, które uzyskały autoryzację na import do ugrupowania. Utrudnia to znacznie sprowadzanie kukurydzy z krajów takich jak Stany Zjednoczone (w których zbiory tego gatunku są wysokie) czy nawet Argentyna.

ROSJA: ZBIORY WIĘKSZE OD WCZEŚNIEJSZYCH PROGNOZ
Rosyjska firma analityczna SovEcon szacuje tegoroczne zbiory zbóż w Rosji w przedziale od 75,5 mln ton do 78,5 mln ton. Pomimo wzrostu produkcji w stosunku do ubiegłorocznej (78,6 mln ton), najprawdopodobniej kraj zastosuje restrykcje w eksporcie ziarna paszowego.

AUSTRALIA: BRAK DESZCZU NASILA OBAWY O ZBIORY ZBÓŻ
Nasilają się obawy o uprawy zbóż w Australii. Niezależni analitycy oceniają zbiory pszenicy w bieżącym sezonie na od 13 do 15 mln ton wobec 26 mln ton przewidywanych w początkowych prognozach. Przewidywania prywatnej firmy analitycznej AWF (Australian Wheat Forecasters) wskazują na zbiory w wysokości 15-18 mln ton wobec 15-20 mln ton prognozowanych w ubiegłym tygodniu. Ostatnie oficjalne prognozy produkcji wskazywały na zbiory w wysokości ponad 22 mln ton. Zostaną one jednak najprawdopodobniej zweryfikowane we wrześniowym raporcie. W ostatnich dniach, w konsekwencji pogarszających się prognoz, notowania pszenicy miękkiej w kontraktach na australijskich giełdach towarowych poszybowały gwałtownie w górę osiągając rekordowy poziom 427 dolarów australijskich za tonę (tj. ok. 512,3 USD/tonę).

USDA: NAPIĘTY BILANS PSZENICY
We wrześniowym raporcie prognostycznym Amerykańskiego Departamentu Rolnego (USDA), w sezonie 2007/08 zbiory zbóż na świecie oszacowane zostały na 2,086 mln ton wobec 2,091 mln ton prognozowanych w sierpniu br. i 1,991 mln ton w ubiegłym sezonie. Globalna podaż ziarna oceniona została na 2,419 mln ton wobec 2,38 mln ton sezon wcześniej i 2,42 mln ton w sezonie 2005/06. Niepokojący jest prognozowany poziom zapasów końcowych - 315,6 mln ton wobec 333 mln ton pod koniec poprzedniego sezonu. Wyjątkowo napięty jest zwłaszcza bilans pszenicy miękkiej ze względu na spadek podaży - 731,3 mln ton w stosunku do 742 mln ton w poprzednim sezonie i 773,7 mln ton dwa sezony wcześniej. Na obniżenie się podaży wpływ miały nie tylko tegoroczne zbiory, ale również ubiegłoroczny nieurodzaj. Pomimo lepszych zbiorów, ocenianych na 606,24 mln ton (korekta w dół w stosunku do 610,4 mln ton w poprzedniej prognozie) w stosunku do poprzedniego sezonu - 593,1 mln ton, sytuacja na światowym rynku pszenicy miękkiej uległa pogorszeniu.

Dzieje się tak za sprawą wyjątkowo niskich zapasów początkowych, które oszacowane zostały zaledwie na 125 mln ton wobec 149 mln ton na początku poprzedniego sezonu i 151 mln ton sezon wcześniej. Prognozowane zapasy końcowe (na koniec bieżącego sezonu) zostały ocenione na 112,4 mln ton wobec 125 mln ton w poprzednim sezonie i 149 mln ton dwa sezony wcześniej. W Stanach Zjednoczonych poziom zapasów na koniec bieżącego sezonu prognozowany jest na 9,84 mln ton wobec 12,4 mln ton sezon wcześniej i 15,6 mln ton dwa sezony temu. Jest to poziom zapasów najniższy od sezonu 1973/74.

Należy podkreślić, że wrześniowa prognoza USDA dotycząca światowych zbiorów pszenicy miękkiej może ulec dalszej korekcie. Nie uwzględnia ona bowiem ostatnich niepokojących doniesień o możliwości znacznego spadku zbiorów zbóż w Australii. Według raportu USDA, australijska produkcja pszenicy miękkiej wyniesie 21 mln ton. Jednak oceny niezależnych analityków są znacznie bardziej pesymistyczne. Odnotowywana w ostatnim okresie susza spowodowała wzrost obaw o zbiory. Najczarniejsze scenariusze mówią nawet o obniżeniu produkcji o połowę w stosunku do początkowych prognoz - tj. zaledwie do 13-15 mln. ton.

Jeśli te przewidywania znajdą potwierdzenie w rzeczywistości, to nie wróży to dobrze dla kształtowania się cen pszenicy na rynku światowym. Reakcje rynku są trudne do przewidzenia, a doniesienia o pogorszeniu sytuacji w uprawach na półkuli południowej, a zwłaszcza w Australii (będącej drugim w skali świata eksporterem pszenicy miękkiej) mogą spowodować dalszą nerwowość i zwyżkę notowań.

USDA obniżyło również oszacowanie produkcji pszenicy miękkiej w UE-27 - z 124,9 mln ton przewidywanych w sierpniu br. do 121,8 mln ton. Dla porównania w ubiegłym sezonie unijna produkcja (UE-27) została oceniona na 124,8 mln ton, a dwa sezony wcześniej na 132,36 mln ton. Poziom zapasów początkowych został obniżony do 14,48 mln ton wobec 23,4 mln ton na początku poprzedniego sezonu i 27,5 mln ton sezon wcześniej. Prognozowany import to 6,5 mln ton wobec 5,5 mln ton w poprzednim sezonie i  6,8 mln ton dwa sezony wcześniej. Unia znacznie ograniczy eksport - z 13,5 mln ton w poprzednim sezonie do 10,5 mln ton. Według USDA, dużo lepiej niż w poprzednim sezonie przedstawia się globalny bilans zbóż paszowych. Wrzesniowy raport prognostyczny ocenił ich produkcję na 1,062 mld ton wobec 979,9 mln ton sezon wczesniej i 978 mln ton dwa sezony temu. Całkowita podaż zbóż paszowych oceniana jest na 1,19 mld ton wobec 1,14 mld ton sezon wcześniej i 1,16 mld ton dwa sezony wcześniej. Poziom zapasów końcowych jest wyższy niż sezon wcześniej - 132 mln ton (130,75 mln ton pod koniec ubiegłego sezonu).
Jednak i w przypadku zbóż paszowych możliwe są korekty oszacowań związane z sytaucją na kontynencie australijskim. Australia jest znaczącym producentem i eksporterem jęczmienia. Ewentualny spadek produkcji nie powinien mieć jednak tak znacznego wpływu na rynek zbóż paszowych jaki może wywrzeć spadek zbiorów pszenicy miękkiej.

USDA obniżyło przewidywania zbiorów zbóż paszowych w UE-27 - z 138,17 mln ton przewidywanych w sierpniowym raporcie do 134,98 mln ton. Niższe niż sezon wcześniej są także zapasy początkowe - 18,23 mln ton wobec 22,64 mln ton. Unijny bilans zbóż paszowych jest więc napięty. Wpłynęły na to zwłaszcza obniżone prognozy zbiorów kukurydzy na Węgrzech, w Rumunii i Bułgarii. Unia będzie najprawdopodobniej zmuszona do importu ziarna paszowego. Jednak problemem może okazać się restrykcyjna polityka Wspólnoty w stosunku do produktów zmodyfikowanych genetycznie. Na terytorium UE mogą być importowane jedynie te odmiany, które uzyskały autoryzację.

5. Prasa o zbożach

Apel ministra

Agrobiznes, TVP1
13 września 2007

Minister Wojciech Mojzesowicz apeluje do rolników, aby sprzedawali zboża. Jego zdaniem ceny są teraz wyjątkowo atrakcyjne i nie ma na co czekać. Zwłaszcza, że ziarno w każdej chwili może gwałtownie stanieć.
Sytuacja na rynku zbóż jest nie typowa jeżeli nie powiedzieć, że dziwna. Teoretycznie ziarna jak na razie zebraliśmy dużo, ale...
Jadwiga Rothkeahl, Stowarzyszenie Młynarzy: w Polsce jesteśmy w takiej sytuacji, że mamy dobre zbiory w tym roku, przynajmniej takie są szacunki, bo jak wiemy zbiory nie są jeszcze zakończone, ale wiemy o tym również dobre, że Polska nie jest krajem zamkniętym.
A to oznacza, że polskie ziarno znajduje wielu nabywców zagranicą, gdzie zboże jest jeszcze droższe. Ta sytuacja niepokoi resort rolnictwa. Może to wpłynąć na opłacalność produkcji zwierzęcej, gdyż ceny pasz są ważnym elementem w kosztach chowu trzody chlewnej. Wysokie ceny zbóż to także wysokie ceny pieczywa, które już odczuwają konsumenci. Stąd apel ministra rolnictwa.
Wojciech Mojzesowicz, minister rolnictwa: zwróciłbym się do rolników, że przy tych dobrych cenach pszenicy, żeby rzeczywiście część tej pszenicy sprzedawać dlatego, że ten rynek nie można dusić zbyt, tym bardziej, że ceny są bardzo dobre.
Zdaniem rządu sytuację pogarsza fakt, że nie ma większych możliwości zakupu ziarna zagranicą. W krajach takich jak Kanada czy Stany Zjednoczone, gdzie tradycyjnie kupowano zboża nie ma już takiej możliwości. Nadwyżki zostały bowiem kupione przez producentów biopaliw.

Rosja chce kartelu zbożowego

Ekspert

13 września 2007

Propozycję Rosji, aby stworzyć «zbożowy OPEC», który koordynowałby światowym handlem zbożem, poparły Kazachstan i Ukraina. Inni znaczący eksporterzy również chcą przyjrzeć się temu pomysłowi. Minister rolnictwa Rosji Aleksiej Gordiejew podczas Targów Rolniczo-Przemysłowych w Sankt-Petersburgu oświadczył, że propozycję o stworzeniu organizacji, zrzeszającej największych producentów i eksporterów zbóż, rozważają już USA, a już wkrótce będzie ona omawiana z Australią. Z inicjatywą stworzenia „zbożowego OPEC” Gordiejew wystąpił w czerwcu, tuż po tym, gdy kongres USA przyjął ustawę NOPEC, zakazującą tworzenia podobnych karteli. Inicjatorzy „zbożowego OPEC” zapewniają, że nowa struktura będzie służyć wyłącznie szlachetnemu celowi. Koordynowanie produkcją i handlem zbożem na świecie pozwoli zachować równowagę produkcji i konsumpcji oraz uniknąć zbyt wysokich cen zbóż, czemu - zdaniem Rosjan - przeszkadza gwałtowny wzrost przeznaczania zbóż na produkcję biopaliwa. Według rosyjskich urzędników, zboże, to przede wszystkim pszenica, na którą ceny ostatnio biją światowe rekordy. Rosja, Kazachstan i Ukraina mają 10 proc. udziału w światowym eksporcie pszenicy.

Wysokie ceny zbóż

ROL-PETRL
12 września 2007

Pasze

Młyny obniżają ceny otrąb. Obecna zmiana trendu cenowego otrąb przy tak gwałtownych wzrostach cenowych wszystkich zbóż jest wynikiem masowego likwidowania hodowli. Jak tak dalej pójdzie, to świnki będzie można niedługo zobaczyć tylko w ZOO. Obecna sytuacja i perspektywy na najbliższe miesiące wydają się być dla hodowców dramatyczne. Obecnie likwidowane są całe stada, łącznie z maciorami. Zakłady mięsne preferują zakup tanich chłodzonych mięs (elementy) z EU. Trudno nie zadać w tej sytuacji pytania, skąd tak niskie ceny mięsa w UE? Również teraz, przy tak gwałtownym wzroście cen zbóż w UE. Czy nasz żywiec jest tak drogi ? Oczywiście takie pytanie może tylko wyprowadzić z równowagi hodowców, zwłaszcza przy obecnej cenie zboża. Wobec powyższego może warto sobie uświadomić jak będzie wyglądała nasza branża mięsna, producentów żywca i sytuacja producentów zboża w najbliższym czasie... Odbiorcy oferują za za pszenicę paszową 860-880 zł/t netto na bazie loco magazyn sprzedającego. Na rynku śruty sojowej wyraźne uspokojenie. Pojawiły się oferty sprzedaży śruty w cenach 1050-1250 zł/t netto w zależności od ilości białka, bazy dostawy oferowanego towaru, oraz terminu dostawy.

Zboża

Początek tygodnia i dalszy wzrost cen. Dalszy wzrost ceny pszenicy konsumpcyjnej i żyta. Obecne ceny rynkowe pszenicy oscylują wokół 870-900 zł/t netto, żyta -750-770 zł/t netto na bazie loco magazyn sprzedającego.

Zboża 2007

Agrobiznes, TVP1
11 września 2007

Ceny zbóż uparcie pną się w górę. Ale zdaniem analityków taka sytuacja nie potrwa już długo. Ziarno i tak jest rekordowo drogie, a Unia Europejska myśli o imporcie. Będą także inne zmiany w unijnej polityce rolnej.
To, że tegoroczny sezon na rynku zbóż jest wyjątkowy nikt nie ma już żadnych wątpliwości.
Na giełdach towarowych przeważają oferty kupna. Chętni za wysokojakościową pszenicę chcą płacić nawet 900 złotych. Problem w tym, że ziarna nikt nie chce sprzedawać. Rolnicy liczą na dalszy wzrost cen i nie chcą się pozbywać towaru.
Eksperci przestrzegają jednak przez zbyt długim wyczekiwaniem. Przypominają, że zboża i tak osiągnęły już rekordowo wysokie ceny. Po drugie Unia Europejska zaniepokojona obecną sytuacją chce sprowadzić ziarno z zagranicy.
Na światowym rynku nadwyżki eksportowe występują głównie w obu Amerykach. Po doliczeniu kosztów transportu takie zboże kosztowałoby w polskich portach około 920 złotych. Gdy się pojawi sytuacja powinna się ustabilizować, a ceny przestać rosnąć.
W Komisji Europejskiej coraz głośniej mówi się o zmianach w organizacji rynku zbóż. Niedługo może zapaść decyzja o zlikwidowaniu obowiązkowego odłogowania 10% powierzchni upraw rolnych. Nie dość, że Bruksela płaci za to farmerom, to na dodatek ogranicza to produkcję tak potrzebnych teraz zbóż. Gdyby w przyszłym sezonie odłogowania by już nie było to na rynku pojawiłoby się znacznie więcej zboża.
Taka decyzja może zapaść jeszcze w tym roku. Raczej nie powinno być problemów ze znalezieniem większości na forum rady ministrów rolnictwa Unii Europejskiej.

Ceny zbóż wyhamowują

Agrobiznes, TVP1
10 września 2007

Na rynku zbóż tylko lekkie wzrosty. Gwałtowne skoki w górę na razie się skończyły - mówią maklerzy.
Ceny transakcyjne na pszenicę konsumpcyjną wynoszą od 850 do 900 złotych za tonę, ale te najwyższe dotyczą sprzedaży ziarna o bardzo dobrych, parametrach i dużych partiach towaru. Mniej można było zapłacić tylko na piątkowym przetargu Agencji Rezerw Materiałowych.
10 tysięcy ton pszenicy zostało sprzedane po cenie wywoławczej czyli po 840 złotych za tonę. Pszenica paszowa jest sporo tańsza, ale nikt jej nie wystawia. Bardzo poszukiwany jest jęczmień. Ceny zaczynają się od 780 złotych za tonę. Mało jest owsa o dobrych parametrach, a takiego właśnie potrzebują młyny. Najsłabszy jest na północy kraju, tu 80 % ziarna nie spełnia odpowiednich norm. Tona tego zboża kosztuje około 700 złotych.
Na północy kraju kukurydzy ze starych zapasów już nie ma, na południu niewielkie ilości można jeszcze kupić po 820 złotych za tonę. Za czeskie ziarno trzeba zapłacić o 40 złotych więcej. Rolnicy przygotowują się teraz do pierwszych zbiorów kukurydzy, które ruszą za kilka dni.

 

CENY ZBÓŻ W WYBRANYCH PUNKTACH SKUPOWYCH INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE na dzień 17 września 2007 r. Podane poniżej ceny są cenami podanymi dla biura Krajowej Federacji Producentów Zbóż

1. POLSKIE MŁYNY SA
(Kujawsko - Pomorskie, Dolnośląskie, Opolskie, Mazowiecki)
Pszenica konsumpcyjna – 800 zł netto (białko>11,5, zanieczyszczenie 6%)
Pszenica paszowa – 750 zł netto
Żyto - 680 zł netto
Jęczmień - 700 zł netto

2. LUBELLA S.A
Pszenica konsumpcyjna – 800 zł netto (gluten >26, l.o.> 220, wyrównanie -74)
Pszenica konsumpcyjna - 770 zł netto (gluten >23, l.o.> 180, wyrównanie -74)
Pszenica konsumpcyjna - 750 zł netto (gluten <22,9, wyrównanie <70)
Jęczmień - 650 zł netto

3. PRZEDSIĘBIORSTWO ZBOŻOWO-MŁYNARSKIE 'PZZ' W STOISŁAWIU
Pszenica konsumpcyjna – 850 zł netto
Żyto - 750 zł netto
Owies - 700 zł netto
Jęczmień - 780 zł netto

4. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZETWÓRSTWA ZBOŻOWEGO "KAPKA" SP.J.
Pszenica konsumpcyjna - 860 zł netto (gluten >26)

5. ZAMOJSKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE
Pszenica konsumpcyjna - 800 zł netto (gluten >26, l.o. 220)
Pszenica konsumpcyjna - 750 zł netto (gluten >22, l.o. 200)

6. POLSKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE W KRAKOWIE S.A.
Pszenica konsumpcyjna - 800 zł netto (gluten >28, l.o. 220)

7. DIAMANT INTERNATIONAL POLSKA - Młyny Zbożowe
Pszenica konsumpcyjna - 850 zł netto (wilgotność -14, 5, zanieczyszczenie - 6%, wyrównanie - 60, l.o. 220
Żyto - 750 zł netto

8. CARGILL POLSKA SP Z O.O.
Pszenica konsumpcyjna – 850 zł netto (białko >11,5, gęstość 76, zanieczyszczenia 6%)

9. INTERCHEMALL ZESPÓŁ MŁYNÓW JELONKI Sp. z o.o.
Pszenica konsumpcyjna – 850 zł netto (gluten >26, lo. 220)
Żyto konsumpcyjne - 710 zł netto

10. PRZEDSIĘBIORSTWO ZIARN - POL SP. Z O.O.
Pszenica konsumpcyjna - 850 zł netto (białko >13, l.o.- 300, gęstość - 76)
Pszenica konsumpcyjna - 830 zł netto (parametry agencyjne)
Pseznica paszowa - 760 zł netto
Żyto konsumpcyjne - 700 zł netto
Żyto konsumpcyjne – 650 zł netto
Żyto paszowe - 600 zł netto
Pszenżyto – 630 zł netto
Owies - 550 zł netto
Jęczmień konsumpcyjny - 650 zł netto

11. MŁYNY PRODUKCYJNO-HANDLOWE -TADEUSZ MICHALCZYK - SZCZEPANKI
Pszenica konsumpcyjna - 840 zł netto (gluten >29, gęstość 75 l.o.-300)
Pszenica konsumpcyjna - 820 zł netto (gluten >26)
Żyto konsumpcyjne - 740 zł netto (l.o. >150, wyrównanie -70%, gęstość 71)
Żyto konsumpcyjne - 700 zł netto (l.o. >110, wyrównanie 60%, gęstość 68)

12. AGROCHEM - CZŁUCHÓW
Pszenica konsumpcyjna - 840 zł netto (gluten >26)
Pseznica paszowa – 800 zł netto
Żyto konsumpcyjne - 740 zł netto
Żyto paszowe - 660 zł netto
Jęczmień konsumpcyjna - 740 zł netto
Pszenżyto - 660 zł netto
Owies - 600 zł netto
Gryka - 900 zł netto

13. ROLA SP. Z O.O.
Pszenica konsumpcyjna - 840 zł netto (gluten >28, l.o.- 220, gęstość - 76)
Pseznica paszowa - 800 zł netto
Żyto konsumpcyjne - 740 zł netto
Żyto paszowe - 660 zł netto
Pszenżyto – 660 zł netto
Owies - 600 zł netto
Jęczmień - 740 zł netto

14. DOLNOŚLĄSKIE MŁYNY S.A.
Pszenica konsumpcyjna - 850 zł netto (gluten >26, wilgotność 14,5)

15. GDAŃSKIE MŁYNY I SPICHLERZE Dr CORDESMEYER Ltd. Sp. z o.o.
Pszenica konsumpcyjna - 830 zł netto (parametry agencyjne)

16. MŁYN MARTEA Sp. z o.o., ŚLĄSK
Pszenica konsumpcyjna – 850 zł netto

17. ODDZIAŁY ELEWARR
Pszenica konsumpcyjna - 800 - 820 zł netto
Żyto - 650-700 zł netto
Jęczmień - 650-705 zł netto

NET BROKERS - Internetowa Giełda Towarowa
Oferty sprzedaży -  17 września 2007 r.

    

  Zboża

Cena min.
Polska [PLN]

Cena max.
Polska [PLN]

 Jęczmień paszowy

900.00

900.00

 Owies paszowy

630.00

630.00

 Pszenica konsumpcyjna

905.00

905.00

 Pszenica paszowa

800.00

800.00

ROL PETROL - Giełda Rolniczo - Paliwowa
Oferty sprzedaży – 17 września 2007 r.

PSZENICA KONSUMPCYJNA

Standard

Baza

Cena

pszenica

zg z PN

loco podkarpackie

870

pszenica

zg z PN

loco pomorskie

900

pszenica

zg z PN

loco opolskie

885

pszenica

zg z PN

loco lubuskie

890

pszenica

zg z PN

loco lubelskie

880

pszenica

zg z PN

loco kujawsko-pomorskie

880

pszenica

zg z PN

loco wielkopolskie

870

ŻYTO

Standard

Baza

Cena

żyto konsumpcyjne

zg z PN

loco śląskie

770

PSZENICA PASZOWA

Standard

Baza

Cena

pszenica

zg z PN

z dostawą

900

JĘCZMIEŃ

Standard

Baza

Cena

jęczmień paszowy

zg z PN

loco dolnośląskie

760

jęczmień paszowy

zg z PN

loco lubuskie

770

jęczmień paszowy

zg z PN

loco świętokrzyskie

750

jęczmień paszowy

zg z PN

z dostawą(mazowieckie,podlaskie)

790

OWIES

Standard

Baza

Cena

owies paszowy zg z PN

zg z PN

loco lubelskie

630

TRANSAKCJE SESJA
2007-09-17

Baza

Ilość (tony)

Cena

jęczmień paszowy zg z PN

loco świętokrzyskie

750

TRANSAKCJE SESJA
2007-09-14

Baza

Ilość (tony)

Cena

pszenica paszowa zg z PN

loco świętokrzyskie

100

854

pszenżyto paszowe zg z PN

loco łódzkie

50

750

żyto konsumpcyjne

loco opolskie

30

755

żyto konsumpcyjne zg z PN

loco dolnośląskie

90

760

żyto konsumpcyjne zg z PN

loco mazowieckie

200

770

Źródło: Krajowa Federacja Producentów Zbóż