1.     Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych.

 

 

Giełda

 

Wyszczególnienie

 

Termin dostaw

Cena w Euro/t

Cena w zł/t

 

08

listopad

2007

15

listopad

2007

08

listopad

2007

15

listopad

2007

MATIF -

Paryż

Pszenica konsumpcyjna

Listopad 07

230,8

216,5

839,9

792,4

Styczeń 08

225,3

216,3

819,9

791,5

Marzec 08

225,3

216,3

819,9

791,5

WTB -

Hanower           

Pszenica

Listopad 07

233,0

813,6

848,6

813,6

Styczeń 08

235,0

824,6

855,8

824,6

Marzec 08

238,0

828,2

856,7

828,2

 

Cena w GBP/t

Cena w zł/t

 

08

listopad

2007

15

listopad

2007

08

listopad

2007

15

listopad

2007

LIFFE - Londyn

 

Pszenica (B) paszowa

Listopad 07

153,0

149,9

798,7

766,7

Styczeń 08

153,3

152,5

810,3

780,8

Marzec 08

159,3

155,7

831,3

797,2

 

Cena w USD/t

Cena w zł/t

 

08

listopad

2007

15

listopad

2007

08

listopad

2007

15

listopad

2007

CBoT - Chicago

 

Pszenica konsumpcyjna

 

Grudzień 07

280,0

281,3

705,6

703,2

Marzec 08

289,9

289,0

730,6

722,5

Maj 08

281,1

282,2

708,3

705,5

 

 

 

Cena w HUF/t

Cena w zł/t

 

08

listopad

2007

15

listopad

2007

08

listopad

2007

15

listopad

2007

BCE - Budapeszcie

 

Pszenica konsumpcyjna

 

Grudzień 07

59900

56000

849,6

806,4

Marzec 08

59500

57230

856,8

824,1

Maj 08

59800

57500

861,1

828,0

Pszenica B paszowa

Grudzień 07

57800

56800

832,3

817,9

Marzec 08

58500

57500

842,4

828,0

Maj 08

38000

38000

547,2

547,2

Jęczmień paszowy

Grudzień 07

56000

54800

750,4

789,1

Marzec 08

58000

56600

835,2

815,0

Maj 08

58400

57400

842,0

826,6

Ceny pszenicy w transakcjach terminowych prawie na wszystkich giełdach ulegały obniżeniu. Jedynie na giełdzie Chicago obserwowało się w notowaniach sprzedaży na grudzień oraz maj podwyższenie ceny. Zmiana ceny jest jednak mało istotna i wynosiła około 0,3 proc.