1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych.

 

Giełda

 

Wyszczególnienie

 

Termin dostaw

Cena w Euro/t

Cena w zł/t

 

27 wrzesień 2007

20 wrzesień 2007

27 wrzesień 2007

20 wrzesień 2007

MATIF -

Paryż

Pszenica konsumpcyjna

Listopad 07

267,0

249,0

1009,3

938,7

Styczeń 08

267,5

249,0

1011,2

938,7

Marzec 08

267,3

249,0

1010,2

938,7

WTB -

Hanower           

Pszenica

Listopad 07

 

255,0

 

961,5

 

Styczeń 08

 

256,8

 

968,3

 

Marzec 08

 

255,7

 

964,1

 

 

Cena w GBP/t

Cena w zł/t

 

27 wrzesień 2007

20 wrzesień 2007

27 wrzesień 2007

20 wrzesień 2007

LIFFE - Londyn

 

Pszenica (B) paszowa

Listopad 07

178,0

170,5

961,2

919,0

Styczeń 08

181,8

174,0

981,5

937,9

Marzec 08

185,0

177,0

999,0

954,0

 

Cena w USD/t

Cena w zł/t

 

27 wrzesień 2007

20 wrzesień 2007

27 wrzesień 2007

20 wrzesień 2007

CBoT - Chicago

 

Pszenica konsumpcyjna

 

Grudzień 07

342,8

312,3

915,3

837,0

Marzec 08

344,1

313,9

918,7

841,2

Maj 08

309,0

273,2

825,1

732,1

 

 

 

Cena w HUF/t

Cena w zł/t

 

27 wrzesień 2007

20 wrzesień 2007

27 wrzesień 2007

20 wrzesień 2007

BCE - Budapeszcie

 

Pszenica konsumpcyjna

 

Grudzień 07

64400

65100

972,4

976,5

Marzec 08

65800

67000

993,6

1005,0

Maj 08

67600

67600

1020,8

1014,0

Pszenica B paszowa

Grudzień 07

61400

61400

927,1

921,0

Marzec 08

64100

64100

967,9

961,5

Maj 08

n.n.

n.n.

 

 

 

Jęczmień paszowy

Grudzień 07

59800

59800

903,0

897,0

Marzec 08

n.n.

n.n.

 

 

 

Maj 08

61800

61000

933,2

915,0

2. Średnie ceny ziarna w UE za okres 3-9 września 2007

    (wg MRiRW na podstawie Komisji Europejskiej)

Pszenica konsumpcyjna

Pszenica paszowa

Jęczmień paszowy

Kraj

[PLN/

tona]

[EUR/

tona]

Kraj

[PLN/

tona]

[EUR/

tona]

Kraj

[PLN/

tona]

[EUR/

tona]

Belgia

1080

285

Belgia

1004

265

Belgia

999

264

Bułgaria

756

200

Bułgaria

746

197

Bułgaria

673

178

Czechy

714

188

Czechy

660

174

Czechy

600

158

Dania

600

158

Dania

555

146

Dania

575

152

Niemcy

959

253

Niemcy

902

238

Niemcy

831

219

Estonia

720

190

Estonia

635

167

Estonia

610

161

Grecja

777

205

Francja

962

254

Grecja

720

190

Hiszpania

907

239

Irlandia

962

254

Hiszpania

778

205

Francja

1052

278

Łotwa

639

169

Francja

967

255

Łotwa

734

194

Litwa

663

175

Irlandia

891

235

Litwa

758

200

Węgry

864

228

Łotwa

623

165

Węgry

829

219

Niderlandy

1005

265

Litwa

657

173

Austria

908

240

Polska

823

217

Węgry

888

234

Polska

812

214

Portugalia

887

234

Niderlandy

1013

267

Portugalia

682

180

Rumunia

594

157

Austria

761

201

Rumunia

793

209

Słowacja

589

155

Polska

691

182

Słowenia

860

227

UK

833

220

Portugalia

877

232

Słowacja

718

189

UE

784

207

Rumunia

506

133

Finlandia

806

213

Słowacja

574

152

Szwecja

983

259

Finlandia

685

181

UK

1017

268

Szwecja

879

232

UE

832

219

UK

934

246

UE

760

201

Średnie ceny (bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż za okres 17-23 września 2007

 

TOWAR

 

 

Rodzaj ZIARNA

 

POLSKA

MAKROREGION

Centralno-Wschodni

Południowy

 

Północno-Zachodni

Cena [zł/tona]

Cena [zł/tona]

Cena [zł/tona]

Cena [zł/tona]

2007-09-23

2007-09-16

2007-09-23

2007-09-16

2007-09-23

2007-09-16

2007-09-23

2007-09-16

Pszenica

konsumpcyjne

848

829

856

842

841

846

852

807

paszowe

861

851

836

840

884

852

867

859

Żyto

konsumpcyjne

723

697

705

686

748

725

724

697

paszowe

665

677

581

630

--

nld

669

689

Jęczmień

konsumpcyjne

774

776

660

728

718

nld

788

786

paszowe

763

699

745

728

nld

729

768

687

browarniane

751

758

798

797

nld

nld

726

743

Kukurydza

paszowe

882

824

845

nld

891

845

902

829

Owies

konsumpcyjne

679

660

nld

nld

nld

nld

688

668

paszowe

521

516

537

568

--

--

519

508

Pszenżyto

paszowe

764

726

735

721

--

--

775

731

 

Komisja proponuje wstrzymanie ceł importowych na
Komisarz M. Fischer – Boel proponuje wstrzymanie ceł importowych w bieżącym roku marketingowym, który kończy się 30 czerwca 2008. Niemniej jednak sytuacja na rynku zbóż usprawiedliwia ich ponowne wprowadzenie (ceł) przed tą datą. Propozycja została złożona ministrom rolnictwa UE. Była to reakcja na wyjątkowo trudną sytuację na rynku zbóż i rekordowy poziom cen. Jednakże poziomy ochrony granicy dla zbóż są raczej niskie, cła importowe są przewidywane dla pewnych typów zbóż, które są w równowadze na rynku Unii Europejskiej. W tym samym czasie, nie istnieje żadna refundacja związana z eksportem zbóż.

Jest to dopiero propozycja Komisarz Fischer Boel, która musi byc zaakceptowana przez Rade Ministrow. Zatem potrwa to przynajmiej pare tygodni jeśli wśrod ministrow bedzie wystarczajace poparcie. Na raziem francuski minister skrytykowal zniesienie cel.
Poza tym, nawet jeśli zniosą cła to i tak zboża na świecie nie ma za dużo, wiec w dalszym ciagu cena zoża może pozostać na wysokim poziomie!

Zniesienie obowiązku odłogowania
27 września 2007 podczas posiedzenia Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Brukseli ministrowie rolnictwa UE zaakceptowali propozycję jednorocznego zwolnienia rolników UE-15 z obowiązku ugorowania 10% ziemi, co ma uspokoić obecną sytuację na rynku zbóż.

4. Aktualnośći ze Świata

(na podstawie komunikatów FAMMU/FAPA)              

UE: DECYZJE KE ŁAGODZĄ WPŁYW SPEKULACJI NA RYNKU ZBÓŻ
Na czwartkowym przetargu w dniu 27 września br. Komitet Zarządzający ds. Rynku Zbóż nadal kontynuował sprzedaż węgierskiej kukurydzy oraz pszenicy z zapasów na rynek unijny. Zapasy pszenicy przeznaczone na Węgrzech do sprzedaży zapewne w najbliższym czasie się wyczerpią (z kwoty zostało jedynie 4,3 tys. ton), natomiast w wypadku kukurydzy na nabywców czeka jeszcze ponad 541 tys. ton. Przy obecnym tempie transakcji oznacza to jeszcze, w zależności od poziomu cen, 3-4 tygodnie handlu. W omawianym tygodniu Komitet zezwolił na sprzedaż 134 117 ton kukurydzy po cenie minimalnej 220,1 euro/tonę oraz 5 482 tony pszenicy po 232,4 euro/tonę. W ostatnich dniach notowania zbóż w Europie nieznacznie wzrosły, nadal jednak utrzymując się znacznie poniżej rekordowego poziomu 300 euro/tonę w wypadku pszenicy. W Paryżu płacono za pszenicę w listopadowym kontrakcie 267,5 euro/tonę. Na niektórych europejskich rynkach (Wielka Brytania) handlowcy donoszą o możliwym wzroście fizycznej podaży zbóż