Nie da się nie zauważyć, że przedłużająca się zima powoduje znaczne opóźnienia w pracach polowych. To spowoduje nagromadzenie w jednym czasie prac polowych, nie tylko teraz wiosną, ale też podczas zbiorów, zwłaszcza rzepaku, który może być też później wysiany pod zbiory roku 2014.

Opóźnienia skutkować będą zmniejszeniem zasiewów większości zbóż jarych, które zastąpione zostaną sianą później kukurydzą. Zdaniem IERiGŻ warunki dla zbóż ozimych były korzystne i nie należy obawiać się dużych strat po zimie.

- Wstępne szacunki wskazują, że w sezonie 2013/14 w UE zostanie zebrane 138 mln ton pszenicy wobec 132,3 mln ton przed rokiem. Produkcja jęczmienia zwiększy się do 54,6 mln ton, a kukurydzy do 64,8 mln ton. Zwiększy się unijne zużycie pszenicy i kukurydzy. Na świecie zostanie zebrane 704 mln ton pszenicy i 978 mln ton kukurydzy, czyli znacznie więcej niż przed rokiem - uważa Krzemiński.

Jak zauważa, bieżący sezon charakteryzuje się światową przewagą popytu nad podażą.

- Powoduje to utrzymywanie się wysokich cen zbóż, które jednak powoli obniżają się. Na sytuację wpłynął znaczący spadek produkcji w USA, Rosji, na Ukrainie i w południowej Europie. Światowa produkcja kukurydzy spadła z 883 do 854 mln ton, a pszenicy z 696 do 654 mln ton. Mniejsze były również łączne zbiory zbóż w UE. Wzrosły zbiory kukurydzy w Argentynie, ale mniejsza jest produkcja pszenicy w Australii - dodaje Marcin Krzemiński.