Związek producentów kukurydzy we Francji (AGPM) ogłosił że oszacowano produkcję kukurydzy na 12 mln ton, nieznacznie mniej niż w ub. r. sezonie, kiedy to wynosiła ona 12,35 mln ton. Szacuje się powierzchnię upraw na 1,4 mln ha, czyli ok. 30 tys. hektarów mniej niż w ub. r. W tej kampanii odnotowano wysoki poziom chorób, które spowodowały spadek w plonowaniu.

Powierzchnia zasiewów odmian otrzymanych dzięki inżynierii genetycznej zwielokrotniła się czterokrotnie w porównaniu do ub. r., osiągając 21,2 tys. hektarów, gdy w ub. r. wynosiła tylko 5 420 ha. Przewiduje się, że w następnych latach ta ekspansja będzie kontynuowana, zwłaszcza, że istnieje duży popyt na kukurydzę, a jednocześnie jest to zboże podatne na choroby, które je atakują.

Źródło: Agrodigital