Mimo iż ceny w skupach ponownie spadły – średnio 10-20 zł na tonie, to odnotowana jest większa podaż surowca. Dotyczy to zwłaszcza pszenicy i innych gatunków zbóż. Sporadycznie rzepaku, bo partie tych nasion często są już wyprzedane. Rolnicy za to chętnie podpisują umowy na zbiory roku 2021.

Wzrosła podaż zbóż

Coraz częściej tona pszenicy konsumpcyjnej kosztuje mniej niż 900 zł netto, kiedy w ubiegłym tygodniu w kilku firmach, cena ta była przeważnie przekroczona. Poza tym są też skupy, przetwórnie pasz, które z powodu grypy ptaków, wstrzymały zakup ziarna.

A Wy sprzedaliście już wszystkie zapasy ziarna?

Ceny zbóż w roku 2021

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 14 kwietnia 2021 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego). Przypominamy, że są to ceny wyjściowe, oferowane za ziarno zwykle loco magazyn (nie wliczając w to kosztów transportu), są to ceny netto nie uzależnione od parametrów jakościowych ziarna, wielkości partii, terminu płatności, regionu itp., ale też nie są to ceny surowca dostarczanego do portów:

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 900,
- żyto konsumpcyjne – 700.

Osadkowski S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 920,
- pszenica paszowa – 900.

ZPZM Kruszwica
- pszenica konsumpcyjna – 900.

Młyn-Pol
- pszenica konsumpcyjna – 850,
- pszenica paszowa – 820.

Ziarn-Pol - Elewator Górki
- pszenica konsumpcyjna – 8020-830,
- pszenica paszowa – 810,
- pszenżyto – 760,
- żyto paszowe – 630,
- żyto konsumpcyjne – 640-650,
- jęczmień konsumpcyjny – 750,
- rzepak – 2450,
- kukurydza sucha – 940,
- owies – 560,
- groch – 1010,
- bobik – 1030,
- łubin – 1150.

Gołańcz Piast
- pszenica paszowa – 900-910,
- pszenżyto - 810,
- jęczmień paszowy - 770-780,
- rzepak - 2400-2410.

F.H.U. Gawor
- pszenica konsumpcyjna – 900,
- pszenica paszowa – 870,
- jęczmień – 730.

Elewator Jabłowo
- pszenica konsumpcyjna – 860,
- pszenżyto – 760,
- żyto konsumpcyjne – 660,
- jęczmień konsumpcyjny – 760,
- rzepak – 2270,
- kukurydza sucha – 860.

Rol-Prem
- pszenica konsumpcyjna – 900,
- pszenica paszowa – 860,
- żyto – 650,
- pszenżyto – 780,
- kukurydza sucha – 880,
- rzepak – 2400.

Agrito
- pszenica konsumpcyjna – 880,
- pszenica paszowa – 870,
- pszenżyto – 780,
- żyto paszowe – 660,
- żyto konsumpcyjne – 680,
- jęczmień konsumpcja – 770,
- rzepak – 2300,
- kukurydza sucha – 880,
- owies – 550.

AgroAs
- pszenica konsumpcyjna – 910,
- pszenica paszowa – 890,
- pszenżyto – 780,
- jęczmień paszowy – 770,
- rzepak – 2320,
- kukurydza sucha – 890.

Street retail
- rzepak – 2510 stary zbiór.

Firma Szmidt
- jęczmień paszowy – 750,
- rzepak – 2400,
- kukurydza sucha – 870,
- pszenżyto – 760,
- żyta - 700.

Transrol

- pszenica konsumpcyjna - 880,
- pszenica paszowa - 860,
- pszenżyto - 810,
- żyto paszowe - 710,
- jęczmień paszowy - 760,
- kukurydza sucha - 870,
- owies - 550.

WIPASZ S.A. oddział Krosno
- skup wstrzymany.