Z danych Rady wynika, że zbiory pszenicy oczekiwane są na poziomie 695 mln t - wzrost o 6,5 proc. r/r), a kukurydzy 864 mln t (4,3 proc. r/r). Eksperci oceniają, że całkowity popyt na pszenicę, jak i kukurydzę w bieżącym sezonie będzie wyższy niż w ubiegłym. Mimo to w przypadku pszenicy nadal oczekiwana jest odbudowa zapasów o 15 mln t do 211 mln ton. W wypadku kukurydzy sytuacja wygląda mniej optymistycznie i Rada przewiduje, że zapasy tego zboża na świecie spadną trzeci sezon z rzędu. Na koniec trwającego sezonu przewiduje się, że zapasy kukurydzy na świecie wyniosą 126 mln t i będą o 7 mln t niższe niż przed rokiem - podaje BGŻ.


Zdaniem analityków BGŻ mimo dalszego wzrostu produkcji zbóż na świecie i bicia kolejnych rekordów, bilans zbóż pozostaje napięty. Z danych Rady wynika, że wielkość zapasów zarówno kukurydzy, jak i pszenicy u sześciu największych dostawców tego surowca na rynek światowy spada co najmniej trzeci rok z rzędu. Może to oznaczać, że wszelkie zawirowania w zbiorach w głównych regionach upraw będą silnie wpływać na kształtowanie się cen.