Międzynarodowa Organizacja Zbożowa szacuje światową produkcję kukurydzy w 2007/2008 r. na 755 mln ton, czyli o 8,5 proc. więcej niż w ub. r. Natomiast z wrześniowego raportu USDA (Ministerstwa Rolnictwa USA) o podaży i popycie na zboże wynika, że prognozowana światowa produkcja kukurydzy w kampanię 2007/2008 może wynieść nawet 774, 10 mln ton w porównaniu do 703,3 mln ton z ubiegłorocznej.

Z raportu USDA wynika, że z całości upraw kukurydzy w USA - 61 proc. zakwalifikowano miedzy wspaniałą a dobrą, 23 proc. jako pozytywną i 19 proc. jako złą i bardzo złą.
Tak więc 25 proc. upraw już dojrzało i jest to wynik lepszy od 19 proc. z ub. r.

Pojawienie się deszczu w rejonach producenckich soi w Brazylii sprzyja wzrostowi wydajności upraw zbóż: prognozuje się, że produkcja osiągnie 58,42 mln ton w porównaniu do 55 mln ton w ub. r. Nieźle zapowiadają się w Brazylii również zbiory soi: powierzchnia jej uprawy w kampanię 2007/2008 może osiągnąć 21,2 mln ha, co stanowi wzrost o 6 proc. w porównaniu ubiegłorocznej.

Minister handlu Brazylii podkreśla, że eksport soi z tego kraju w sierpniu br. wyniósł 2,6 mln ton w porównaniu do 2,9 mln ton, które sprzedano w tym samym miesiącu ub. r. Wedle prognoz, produkcja masy sojowej może osiągnąć w roku 2007/2008 160,3 mln ton i będzie to wynik lepszy od ubiegłorocznego, w którym uzyskano 152,01 mln ton. W przypadku oleju sojowego szacuje się wynik 37,62 mln ton, lepszy w porównaniu do ub. r., kiedy zebrano 35,76 mln ton.

Źródło: OIG