Całkowite światowe zapotrzebowanie na zboża szacowane jest przez ekspertów Rady na 1 826 mln t. Oznacza to, że przemysł byłby odpowiedzialny za blisko 17 proc. globalnego popytu.


Aż 162 mln t zostanie wykorzystana do produkcji etanolu, z czego 147 mln t do produkcji biopaliw. Przemysł skrobiowy przerobi ponad 104 mln t ziarna, o 4 mln t więcej niż w sezonie 2010/2011. Wzrost popytu w tej gałęzi przemysłu odpowiada za prognozowane całkowite zwiększenie się zapotrzebowania na zboża na cele przemysłowe - podaje BGŻ.