W tym roku skup jęczmienia browarnego w Strzegomiu ma się zakończyć wynikiem 38 tys. t, co w porównaniu z rokiem 2011, kiedy producenci dostarczyli 23 tys. t ziarna, stanowi znaczący przyrost. - Tak wyraźna tendencja wzrostowa utrzymuje się od momentu przejęcia Słodowni przez Danish Malting Group Polska, w skład której wchodzi też Słodownia Sierpc na Mazowszu - informuje firma.

Po wejściu na polski rynek w 2004r. firma DMGP skupowała jęczmień w różnych rejonach kraju, współpracując głównie z pośrednikami na rynku zboża, przy stosunkowo niewielkim udziale samych rolników. W ciągu ośmiu lat sytuacja uległa zasadniczej zmianie w obu obszarach, a Dolny Śląsk stał się najważniejszym rejonem pozyskiwania jęczmienia dla całej Grupy DMG Polska - stąd pochodzi ponad 80 proc. dostaw.

-Taka polityka ma wiele plusów - mówi Marcin Siemion, prezes zarządu DMG Polska. - Łatwiej jest czuwać nad jakością upraw, wspomagać rolników w razie jakichkolwiek problemów, a przede wszystkim zyskujemy na logistyce, która stanowi istotny element kosztów naszego działania. W tym roku Grupa DMGP zakupi łącznie 105 tys. ton jęczmienia browarnego, z czego 81 tys. ton będzie pochodziło od dolnośląskich rolników.

Marzena Żmijewska, kierownik ds. zarządzania jakością w DMGP ocenia jakość tegorocznych dostaw jako wysoką: - Zboże charakteryzuje się stosunkowo niskim poziomem białka (10,8 proc.), co w przypadku jęczmienia browarnego jest zjawiskiem korzystnym; ziarno ma też wysokie wyrównanie. W pobieranych próbkach stwierdzono niewiele ziaren porażonych pleśnią, niezdrowych, z Fusarium. Nasi dostawcy osiągnęli też plon o ok. 5 proc. wyższy niż w latach ubiegłych. Niestety są też minusy, takie jak ważny w produkcji piwa poziom ekstraktu, który jest niski w dotychczas wyprodukowanych partiach słodu. Słody mają również wysoką temperaturę kleikowania skrobi. Niekorzystne cechy są jednak prawidłowością tego zbioru zarówno w Polsce, jak i w kilku innych krajach uprawy m.in. w Serbii, Chorwacji czy Bułgarii - podkreśla.

Wśród dostawców DMGP są zarówno rolnicy indywidualni, jak i gospodarujące na tysiącach hektarów duże przedsiębiorstwa branży agrarnej, takie jak Majątek Ziemski Stary Jaworów Sp. z o.o. niedaleko Strzegomia, którego dostawy jęczmienia browarnego z upraw jarych i ozimych osiągną w tym sezonie poziom 2 tys. ton.

- Jęczmień browarny daje satysfakcjonującą marżę netto, przy jednocześnie niskim i stosunkowo krótkotrwałym zaangażowaniu kapitału, który w przypadku jęczmienia jarego trwa tylko 6 miesięcy. Opłacalność uprawy jęczmienia jest porównywalna z poziomem rentowności uprawy rzepaku, który znany jest rolnikom jako roślina bardzo korzystna w produkcji - mówi prezes spółki, Wiesław Pszonka.

- W przypadku mojego gospodarstwa jest to uprawa jedynego zboża, które przed zasiewem jest zakontraktowane w stu procentach - mówi Wiesław Pszonka - Kupując nasiona podpisuję umowę, z której jasno wynika, kiedy mam dostarczyć zboże i w ramach jakich cen je sprzedam - dodaje.

Jak zapowiada Marcin Siemion DMG Polska w przyszłym sezonie rozpocznie skup z wolnego rynku także jęczmienia paszowego.