Brytyjski popyt importowy zwłaszcza na pszenicę wysokiej jakości będzie prawdopodobnie bardzo wysoki. Oprócz Kanady do najważniejszych dostawców tradycyjnie należą również Niemcy i kraje bałtyckie.

Według stowarzyszenia brytyjskich rolników (NFU) zbiory pszenicy w Wielkiej Brytanii w tym roku drastycznie się załamały. Mogą one spaść o około jedną trzecią i są to najgorsze zbiory spodziewane od 30 lat.

Stosunkowo dobre warunki uprawy pszenicy latem zakończyły się w wielu regionach w ostatnich tygodniach gwałtownymi burzami po ekstremalnej fali upałów, która osiągnęła rekordową temperaturę powyżej 34 stopni Celsjusza.

W ubiegłym roku mokra jesień bardzo przemoczyła glebę i spowodowała powodzie w wielu regionach. Dlatego też w wielu regionach uniemożliwiło to lub opóźniło siew zbóż ozimych. Po mokrej zimie gleba na wielu obszarach była bardzo wilgotna. Dla wielu rolników początek nowego sezonu wegetacyjnego był również bardzo zły.

Chociaż luty był najbardziej mokrym, jaki kiedykolwiek odnotowano, nastąpiła po niej najbardziej słoneczna wiosna od czasu rozpoczęcia porównywalnych pomiarów w 1929 r. Ponadto wiosna w Wielkiej Brytanii była znacznie bardziej sucha niż zwykle.

NFU szacuje, że plony pszenicy w całym kraju mogą spaść o około 30 do 35 procent, a w niektórych regionach mogą być jeszcze niższe.

Według badań brytyjskiego departamentu rolnictwa (AHDB) plantacje pszenicy w Wielkiej Brytanii zostały zmniejszone o 25 procent lub 453 tys. hektarów do 1,363 mln hektarów. Na większości obszarów dotychczas zasiewanych pszenicą została ona zastąpiona jęczmieniem jarym lub owsem.

Brytyjczycy regularnie eksportują duże ilości jęczmienia browarnego na kontynent. Obecne zmiany w uprawach mogą również wpłynąć na ceny pszenicy i jęczmienia browarnego w Europie kontynentalnej. Całkowity areał jęczmienia w Wielkiej Brytanii wynosi 1,358 mln hektarów. Oznacza to wzrost powierzchni uprawy jęczmienia o 19 proc., czyli prawie 200 tys. hektarów w porównaniu z poprzednim rokiem.

Według AHDB po bardzo dużych zbiorach jęczmienia w 2019 r. obszar pod uprawę jęczmienia powinien zostać zmniejszony. W całym sezonie 2019/2020 jęczmień był sprzedawany z bardzo dużym upustem cenowym, co czyniło go nieatrakcyjnym ekonomicznie. Niemniej jednak ekstremalne warunki pogodowe skłoniły wielu brytyjskich rolników do przestawienia się na uprawę jęczmienia jarego lub owsa.

Zdaniem NFU, w przyszłości brytyjscy rolnicy będą musieli uprawiać inne rośliny, aby dostosować się do bardziej zmiennego klimatu. Kukurydza, a nawet soja, mogą stać się koniecznością, choć dotychczas te rodzaje upraw rzadko są spotykane w Wielkiej Brytanii.