W Wielkopolsce nie podsumowano żniw, bo jeszcze się one nie zakończyły. Ale już ze wstępnych ocen wynika, że plony są dużo wyższe niż w ubiegłym sezonie. Powodem takiej sytuacji jest dostępność wody, w momentach krytycznych dla rozwoju zbóż, zwłaszcza tak potrzebnej do nalewania ziarna w zbożach jarych.

Zarówno wszystkie gatunki zbóż, jak i rzepak dają wyższy plon niż w roku 2011. Zwłaszcza forma jara rzepaku osiągnęła wprost rekordowy wynik - 2,08 t/ha, kiedy rok wcześniej wyniósł on 1,55 t/ha.

- Rzepak ozimy też plonował wyżej - 2,37 t/ha, a w ubiegłym średnia ta wynosiła jedynie 1,94 t/ha. Bardzo duża różnica, nawet jednej tony z hektara dotyczy jęczmienia jarego - 3,93 t/ha, a w roku ubiegłym 2,92 t/ha, jak również owsa teraz 3,32 t/ha, a wcześniej - 2,58 t/ha - mówi Kujawa.

Jak wynika z danych WODR jęczmień plonuje obecnie na poziomie średnio 3,89 t/ha (3,18 t/ha w roku 2011), pszenica ozima - 4,25 t/ha (3,76 t/ha), pszenica jara - 3,98 t/ha (3,07 t/ha), pszenżyto ozime - 4,12 t/ha (3,96 t/ha), pszenżyto jare - 3,65 t/ha (2,75 t/ha), żyto 3,16 t/ha (2,55 t/ha).