Jeszcze nie są zebrane zboża tegoroczne , a już trzeba myśleć nad tym co wysiać po nich. Ułatwią to LOZ w poszczególnych województwach.
Przedstawiamy odmiany zbóż ozimych na rok 2013 dla regionu Wielkopolski.

Jęczmień ozimy: Freidericus, Karakan.

Pszenica ozima: Ostroga, Bamberka, Markiza, Muszelka, Figura, Askalon, Brillant.

Pszenżyto ozime: Fredro, Pizarro, Borwo, Pigmej, Trismart, Pawo.

Żyto: Palazzo, Brasetto, Stanko, Gonello, SU Skaltio, Minello.