Wskazane jest, aby gleba przeznaczona pod uprawę kukurydzy charakteryzowała się uregulowanym odczynem w zakresie pH 6,0-7,0 (obowiązuje zasada, że im gleba cięższa, tym wyższe pH), gdyż tylko przy takim odczynie rośliny mają optymalne warunki wzrostu (struktura), jak i dostępność składników pokarmowych.

Odpowiedni odczyn pozwala roślinom na zbudowanie dużego systemu korzeniowego, który umożliwia pobieranie składników pokarmowych z głębszych warstw gleby, a także zwiększa ich odporność na suszę. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że w środowisku kwaśnym nawet bardzo wysokie nawożenie mineralne nie umożliwia pokrycia potrzeb pokarmowych kukurydzy, gdyż roślina nie jest w stanie efektywnie pobierać składników z gleby.

Regulację odczynu gleby należy przeprowadzić odpowiednio wcześnie (najlepiej po zbiorze rośliny przedplonowej lub nawet przed jej siewem). Natomiast wiosenne wapnowanie gleby pod kukurydzę powinniśmy traktować jako zabieg interwencyjny. Należy go wówczas wykonać jak najwcześniej, pamiętając przy tym, że nawóz wapniowy po zastosowaniu powinien być dobrze wymieszany z glebą.

Poza tym trzeba pamiętać, że zabiegu wapnowania nie wolno łączyć z jednoczesnym wywożeniem i przyorywaniem nawozów naturalnych (obornik, gnojowica itp.), a także ze stosowaniem nawozów fosforowych i azotowych zawierających azot w formie amonowej (NH4), ponieważ dochodzi do dużych strat składników pokarmowych.

Między tymi zabiegami potrzebna jest przerwa, która powinna trwać przynajmniej 4-6 tygodni (w tym czasie wskazana jest duża ilość opadów). Warto przy tym mieć na uwadze, że im krótszy czas minął od wapnowania do siewu kukurydzy, tym bardziej wskazane jest stosowanie wapna węglanowego, które niestety działa wolniej, ale przez to jest bardziej „neutralne” od wapna tlenkowego (które w działa szybciej, ale też agresywniej).Zatem w praktyce w okresie wiosennym stosuje się nawozy węglanowe.

Obecnie gleba jest jeszcze zmarznięta, stąd warto wykorzystać takie warunki do przeprowadzenia zabiegu wapnowania. Ciężki sprzęt nie będzie niszczyć struktury gleby, a najbliższa odwilż pomoże wstępnie rozpuścić nawóz. Planowane uprawki pod kukurydzę wymieszają nawóz z głębszymi warstwami gleby.

Fragment artykułu autorstwa Dr hab. Witolda Szczepaniaka z UP w Poznaniu, który ukazał się w marcowym numerze FARMERA pt: Przedsiewne nawożenie pod kukurydzę.