Ta niepozorna w wyglądzie pojedyncza roślina należy do najbardziej agresywnych, jeżeli występuje licznie. A swoje siły potrafi skumulować, wschodząc na jednym polu zarówno podczas jesieni, jak i wiosny.

W sytuacjach, w których opanowano zachwaszczenie gatunkami dwuliściennymi już podczas jesieni i wschody tej grupy są nieliczne, można przystąpić do zwalczania samej miotły zbożowej. Istnieją dwa podstawowe sposoby. Jednym z nich jest zastosowanie fenoksaprop-P-etylu w postaci środka Puma Uniwersal 069 EW lub jej odpowiedników. W przypadku dwóch preparatów możliwe jest obniżenie dawki podstawowej i dodatkowe użycie z nimi adiuwanta Atpolan 80 EC. Drugim rozwiązaniem jest aplikacja pinoksadenu. Substancja ta do tej pory jest znana jako składnik preparatu Axial 100 EC, który koniecznie należy stosować z adiuwantem Adigor 440 EC. Preparat ten jeszcze w tym sezonie pozostaje w handlu, ale równocześnie zostaje zastąpiony nową formą użytkową - Axial 50 EC. Formulacja ta posiada w składzie adiuwant i ze względu na mniejszą ilość substancji czynnej jest zalecana w wyższych dawkach. Ponadto zarejestrowano ją w szerszym zakresie obejmującym możliwość zwalczania miotły zbożowej we wszystkich zbożach ozimych.

Za normę będzie trzeba przyjąć stosowanie kombinacji uniwersalnych, przeznaczonych do równoczesnego zwalczania chwastów jedno- i dwuliściennych.

Na plantacjach silnie zachwaszczonych miotłą zbożową i słabiej gatunkami dwuliściennymi wystarczy zastosować np. preparaty zawierające izoproturon (Harpun, Izoproturon, IPU, IPU Gold; IPUherb; Isoguard; Izofarm; Izoherb, Protugan - wszystkie 500 SC) lub chlorotoluron (Dicurex Flo, Lentipur Flo, Tolurex - wszystkie 500 SC). Należy zwrócić uwagę na znaczną rozpiętość w zalecanych terminach tych preparatów, co świadczy o dużej ich selektywności w stosunku do zbóż. Zaletą izoproturonu jest możliwość mieszania go z diflufenikanem zwiększającym skuteczność w stosunku do miotły i poszerzającym zakres zwalczanych chwastów dwuliściennych.

Wśród mieszanin zbiornikowych należy zwrócić uwagę na preparaty zawierające już omówiony fenoksaprop-P-etylu. Jest on zalecany np. z takimi substancjami czynnymi jak amidosulfuron + jodosulfuron (Sekator 125 OD) i tribenuron metylu (Granstar 75 WG, Naxel 75 WG, Nuance 75 WG). Innym przykładem może być popularny sulfosulfuron (Apyros 75 WG lub Nylon 75 WG) zalecany łącznie z 2,4-D + florasulam (Mustang 306 SE), amidosulfuronem + florasulam (Dragon 450 WG), dikambą i tritosulfuron (Mocarz 75 WG, Nokaut 75 WG), MCPA (Chwastox Extra 300 SL), fluroksypyrem (Starane 250 EC) czy tribenuronem metylu (Granstar 75 WG). Wymienione komponenty do środków miotłobójczych są również składnikami wielu innych mieszanin (patrz tabela 2.)

Wśród licznych zaleceń znajduje się kilka nowości. Z pewnością należy do nich Lexus 50 WG, preparat sulfonylomocznikowy zawierający nową substancje z tej grupy - flupyrsulfuron metylowy. Skutecznie zwalcza miotłę zbożową, wyczyńca polnego i niektó

re gatunki dwuliścienne. Preparat "odnowiony" Chisel Nowy 51,6 WG zastąpi do tej pory znany Chisel 75 WG. Preparaty posiadają te same substancje czynne (chlorosulfuron + tifensulfuron), lecz w innych ilościach, stąd nowa forma użytkowa jest zalecana w wyższych dawkach. Tifensulfuron łącznie z tribenuronem metylu jest składnikiem preparatu Rubin SX 50 SG (jego odpowiednika Aneks SX 50 SG aktualnie nie ma w handlu). W tym przypadku warto zwrócić uwagę na symbol SX. Preparaty sulfonylomocznikowe produkowane w tej technologii charakteryzują się bardzo dobrze rozpuszczalnymi granulami. Powoduje to lepsze i szybsze działanie.

Piroksysulam to jedna z nowszych substancji przeznaczona do zwalczania miotły zbożowej. Do tej pory znana była jedynie z preparatu Lancet Plus 125 WG, którego jest komponentem obok aminopyralidu i florasulamu. Od pewnego czasu pojawiła się jako pojedynczy związek środków Mover 75 WG i Nomad 75 WG. Ten drugi został zarejestrowany z preparatem Dragon NT 450 WG (nowa forma użytkowa środka Dragon 450 WG - aminopyralid + florasulam), w efekcie czego uzyskano mieszaninę zbiornikową o składzie fabrycznego środka Lancet Plus 125 WG.