- Mimo nienajlepszych warunków pogodowych wyniki doświadczeń PDO kukurydzy w ostatnim roku nie odbiegają znacznie od lat wcześniejszych. Są niższe o 10 proc. jedynie względem lat najlepszych, w których panowały bardziej dogodne warunki dla rozwoju kukurydzy.

Taki wynik świadczy o coraz lepszej jakości odmian, które znajdują się w obrocie i ich przystosowaniu do trudnych warunków pogodowych. We wszystkich stacjach PDO w kraju w ubiegłorocznych trudnych warunkach uzyskano plon kukurydzy na poziomie 10 t/ha i wyższy.

W ostatnim roku według naszych szacunków kukurydzą obsiano 1,250 mln ha gruntów i zakładamy, że w tym sezonie areał się zwiększy. Jesienią panowały trudne warunki, które nie sprzyjały siewom ozimin, przez co część rolników ich nie wykonała. W związku z tym wiele wskazuje no to, że nadchodząca wiosna zdecydowanie należeć będzie do kukurydzy – powiedział w rozmowie z redakcją prof. dr hab. Tadeusz Michalski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

W nadchodzącym lutowym numerze Farmera znaczą część artykułów poświęcamy właśnie kukurydzy. Zachęcamy do lektury!