Na zbożach można zaobserwować obecnie zarówno dorosłe chrząszcze jak i jaja. Oznacza to, że należy teraz sukcesywnie monitorować zbożowe plantacje pod kątem występowania larw skrzypionki.

Jaja skrzypionki są długości około 1 mm, koloru miodowożółtego składane są na górnej stronie blaszki liściowej zbóż wzdłuż nerwów pojedynczo lub po kilka w jednym rzędzie. Po upływie około dwóch tygodni od złożenia przez samicę jaj, wylęgają się larwy, które wyjadają tkankę miękiszową wzdłuż nerwów liścia.

Zazwyczaj larwy pojawiają się w drugiej bądź w trzeciej dekadzie maja. W tym roku można się spodziewać pojawienia się pierwszych larw w najbliższych dniach.

W naszych zbożach możemy spotkać najczęściej dwa gatunki: skrzypionkę zbożową, która zazwyczaj dominuję swoją liczebnością oraz mniej liczną skrzypionkę błękitek. Różnica pomiędzy tymi gatunkami wynika między innymi, że przepoczwarczenie skrzypionki zbożowej odbywa się w kokonach w glebie na głębokości 5 cm, natomiast skrzypionki błękitek w piankowych kokonach na roślinach. Skrzypionka rozwija jedno pokolenie w ciągu roku. Po przepoczwarczeniu chrząszcze żerują jeszcze przez jakiś czas na roślinach, po czym kryją się na zimowanie.

Stwierdzenie 10-15 chrząszczy na 1m2 w uprawach pszenicy ozimej daje podstawę do przewidywania większej liczebności larw na obserwowanej plantacji.
Sygnałem do wykonania zabiegu chemicznego przeciwko temu szkodnikowi jest przekroczenie progu szkodliwości, który dla skrzypionki wynosi: -1,5 larwy na jednym źdźble zbóż ozimych 0,5-1 larwy na jednym źdźble w zbożach jarych