Członkowie C.E.P.M. (Europejska Konfederacja Produkcji Kukurydzy), którzy zebrali się przy okazji Kongresu ANPROMIS podkreślili znaczenie, jakie dla całej Europy ma nadrobienie zaległości w dziedzinie tworzenia infrastruktury służącej retencji wody.

Rolnictwo to jeden z nielicznych przyczynia się do wzrostu gospodarczego i pozwala na tworzenie nowych miejsc pracy. Rolnictwo europejskie ma do odegrania ważną rolę w zapewnieniu samowystarczalności żywnościowej Unii Europejskiej, a także w zapewnieniu dostaw do krajów południowego wybrzeża Morza Śródziemnego, które mają znacznie mniej korzystne warunki klimatyczno - glebowe - informuje Federacja.

Według C.E.P.M., ta problematyka powinna być uwzględniona w ramach drugiego filara przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej, którego cele uległy zmianie. Obecnie są to innowacyjność, konkurencyjność, klimat. Pomimo że Europa jest nękana suszami, opady w poszczególnych regionach powinny zapewnić dostęp do wody dla rolnictwa, przemysłu i turystyki. Najlepszym zabezpieczeniem przed skutkami suszy jest prowadzenie aktywnej polityki zarządzania zasobami wodnymi, opartej na retencji wodnej i udoskonalaniu technik nawadniania (ograniczenie strat w instalacjach i tworzenie narzędzi podejmowania decyzji...). Drugi filar Wspólnej Polityki Rolnej powinien pozwolić na finansowanie tworzenia zasobów wodnych na całym terytorium Wspólnoty.