Zboża jare należy siać jak najwcześniej, gdy tylko można wejść w pole z narzędziami uprawowymi. W tym roku można było tego dokonać ponownie wyjątkowo wcześnie. Pierwsze siewniki pojawiły się na polach w pierwszych dniach marca. Te zboża w zależności od stanowiska i regionu zaczynają dopiero szpilkować i pierwszy liść wydostaje się na powierzchnię gleby.

Dla porównania cieplejszy marzec zeszłego roku był bardziej sprzyjający dla kiełkowania zbóż jarych. Pełnię szpilkowania, z wyraźnie zaznaczonymi rzędami można było zaobserwować już po 2 tygodniach od zasiania.

Wczesny termin siewu zbóż jarych pozwala im lepiej wykorzystać ich potencjał plonotwórczy poprzez wydłużenie okresu wegetacji. Rośliny z wczesnych terminów siewu odznaczają się lepszym rozwojem systemu korzeniowego, który umożliwia intensywne pobieranie składników pokarmowych i uodparnia tym samym rośliny na suszę.

U zbóż wcześnie sianych przedłużone są fazy przed kłoszeniem, odznaczają się lepszą krzewistością produkcyjną, co wpływa na większą obsadę kłosów na powierzchni. Rośliny wytwarzają zwiększoną powierzchnię asymilacyjną liści, lepiej wykorzystują składniki pokarmowe z gleby co w konsekwencji pozytywnie odbija się na plonie końcowym.
Zboża jare nie są wrażliwe na przymrozki wiosenne (wytrzymują te dochodzące do -8ᵒC). Większe spadki temperatur mogą uszkodzić rośliny, ale rzadko powodują ich całkowite zniszczenie.