Problem wytworzenia więcej jak 1 kolby na roślinie dotyczy większości tegorocznych plantacji. To reakcja kukurydzy na zmienne warunki pogodowe. Cieszy natomiast, że rośliny są wysokie, tworzą bogatą masę wegetatywną, a kolby są dobrze zapylone, a więc i zaziarnione.

Spora część roślin wytworzyła także kolby wtórne. Pojawiają się one w tej samej pochwie liściowej co kolby normalne. Główna kolba jest dobrze zaziarniona, natomiast kolby wtórne nie mają ziarna i mają skłonność do zasychania. Jest to zjawisko nieszkodliwe i nie ma ono większego wpływu na plon. Kolby wtórne można znaleźć głównie na roślinach rosnących na skraju pola.

Tworzenie kolb wtórnych można czasem pomylić ze zdecydowanie rzadszym i groźniejszym zjawiskiem jakim jest wielopalczastość kolb. Anomalia ta powoduje powstanie wielu sterylnych kolb w miejscu kolby właściwej. Niezapylone kolby nie wytwarzają ziarna. Przyczynia się do znacznego spadku plonowania. Wielopalczastość to następstwo stresu (silne wahania temperatury, herbicydy), który najczęściej ma miejsce w stadium 8-10 liścia.