Jak informują naukowcy z IUNG zastosowane jesienią herbicydy odznaczają się zróżnicowanym tempem rozkładu w glebie oraz co za tym idzie działaniem na rośliny następcze. Niektóre środki, zwłaszcza o długim okresie rozkładu, mogą powodować uszkodzenia plantacji gatunków wysiewanych po nich.

Przedstawiamy za danymi Instytutu, wykaz niektórych substancji aktywnych herbicydów stosowanych do jesiennego odchwaszczania zbóż wraz z roślinami jakie można uprawiać wiosną po zaoraniu plantacji opryskiwanych danym środkiem.

Działanie następcze herbicydów na plantacjach zaoranych w wyniku uszkodzeń mrozowych:
- diflufenikan - nie można uprawiać buraków i grochu (na glebach lekkich), rzepaku, owsa, warzyw cebulowych i roślin kapustnych. Pozostałe gatunki tak, ale po wykonaniu orki na głębokość 20 cm,
- diflufenikan + izoproturon - wiosną po wykonaniu orki na głębokość 20 cm, można uprawiać jęczmień jary, pszenicę jarą, kukurydzę, słonecznik, ziemniak, rośliny motylkowate, rzepak jary, len. Przemijające odbarwienia mogą wystąpić na liściach jęczmienia jarego, pszenicy jarej, rzepaku jarego lub lnu. Nie należy uprawiać buraków,
- izoproturon - nie można uprawiać rzepaku jarego i buraków, można uprawiać zboża jare, kukurydzę, ziemniaki,
- diflufenikan + flufenacet - po wykonaniu zabiegów uprawowych można uprawiać pszenicę i jęczmień jary, ziemniaki, kukurydzę, buraki cukrowe, rzepak jary,
- flufenacet + metrybuzyna - po wykonaniu zabiegów uprawowych można uprawiać pszenicę, jęczmień i pszenżyto jare, ziemniaki, kukurydzę, rzepak jary, lucernę, pomidor,
- chlorotoluron + diflufenikan - po wykonaniu orki na głębokość 20 cm można uprawiać jęczmień i pszenicę jarą, kukurydzę słonecznik, ziemniak, rośliny motylkowate, rzepak jary, len. Przemijające odbarwienia mogą wystąpić na liściach jęczmienia jarego, pszenicy jarej, rzepaku jarego, grochu lub lnu. Nie można uprawiać buraków cukrowych,
- pendimetalina - po wykonaniu orki na głębokość 15 cm można uprawiać pszenicę i jęczmień jary, ziemniaki oraz te rośliny, do odchwaszczania których zaleca się środki,
- 2,4-D - można uprawiać wszystkie rośliny,
- MCPA - można uprawiać wszystkie rośliny,
- fluorochloridon - można uprawiać ziemniaki, zboża jare, kukurydzę, marchew, pasternak, pietruszkę, seler, czosnek, bobik i groch. Nie można uprawiać buraków, gorczycy, rzepaku jarego, kapusty i innych roślin z rodziny krzyżowych,
- chlorosulfuron - można uprawiać wyłącznie zboża.