Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych podał właśnie wyniki tegorocznych doświadczeń odmianowych. Opisaliśmy już dane w wypadku takich gatunków jak jęczmień ozimy i pszenica ozima, teraz skupiamy się na ozimej formie pszenżyta.

W pszenżycie plon odmian wzorcowych w 2018 r. dla poziomu agrotechniki a1 (przeciętnego) wyniósł 77,3 dt/ha, kiedy w roku 2017 kształtował się na poziomie 83,8 dt/ha, a w 2016 r. był niższy i wyniósł 74,5 dt/ha. Z kolei dla poziomu a2 (wysokiego) plon odmian wzorcowych to w 2018 r.: 85,3 dt/ha, 2017: 98,6 dt/ha, 2016: 86,4 dt/ha.

Trzeba zaznaczyć, że w tym roku przeanalizowano 82 proc. doświadczeń. Najlepiej wypadły praktycznie te same odmiany zarówno na przeciętnym poziomie agrotechniki, jak i na wysokim.
Należy dodać, że w roku 2018 wzorcem były takie kreacje jak: Meloman, porto i Trefl, w roku 2017 i 2016: Meloman, Trefl i Fredro.

Poniżej przedstawiamy odmiany pszenżyta, które najlepiej plonowały w 2018 r. (100 i więcej proc. wzorca) na poziomie a1 (w nawiasie stopień zimotrwałości odmianyᵒ):
- Belcanto – 103 proc. wzorca (5,5),
- Kasyno – 102 proc. wzorca (5,5),
- Orinoko – 102 proc. wzorca (6),
- Tadeus – 102 proc. wzorca (5,5),
- Meloman – 101 proc. wzorca (5,5),
- Porto – 101 proc. wzorca (5,5),
- Sekret – 101 proc. wzorca (5,5),
- Toro – 101 proc. wzorca (5),
- Rotondo – 100 proc. wzorca (5,5).

Poniżej przedstawiamy odmiany pszenżyta, które najlepiej plonowały w 2018 r. (100 i więcej proc. wzorca) na poziomie a2 (w nawiasie stopień zimotrwałości odmianyᵒ):
- Kasyno – 104 proc. wzorca (5,5),
- Orinoko – 103 proc. wzorca (6),
- Tadeus – 102 proc. wzorca (5,5),
- Porto – 101 proc. wzorca (5,5),
- Sekret – 101 proc. wzorca (5,5),
- Toro – 101 proc. wzorca (5),
- Rotondo – 101 proc. wzorca (5,5),
- Octavio – 101 proc. wzorca (6),
- Belcanto – 101 proc. wzorca (5,5),
- Meloman – 100 proc. wzorca (5,5),
- Subito – 100 proc. wzorca (5,5).