•  W okolicach Rzeszowa, w dniu 16 czerwca 2021 w pułapce świetlnej polskiej produkcji marki DIONP, odłowił się pierwszy motyl tego szkodnika. Był to samiec.
  • Tego samego dnia, odłowiono samice tego szkodnika w okolicach Wrocławia oraz na północnym-zachodzie Mazowsza.

Motyle tego szkodnika już są odławiane w pułapkach świetlnych. Dotyczy to trzech lokalizacji -  głosi komunikat portalu ogrodniczego "Działka i Ogród Naszą Pasją", który zajmuje się od trzech lat szczegółowym monitoringiem omacnicy prosowianki.

Pułapki świetlne, są bardzo efektywne i dokładne i pokazują od razu płeć szkodnika, co jest bardzo ważne, przy planowaniu terminów zwalczania biologicznego i chemicznego jaj i gąsienic szkodnika.

Opóźniony rozwój omacnicy

Tegoroczny rozwój omacnicy prosowianki jest opóźniony w porównaniu do ostatnich lat, choć zbliżony do tego z roku 2020, w którym jak wiadomo maj był bardzo chłodny. Gdy jednak przyrówna się pojaw omacnicy z lat 2020-2021 do tego z lat 2018-2019 to omacnica pojawiła się prawie 2 tygodnie później niż w suchym i upalnym sezonie 2018/19. Gdyby nie monitoring za pomocą pułapek świetlnych nie mielibyśmy takiej wiedzy, a tym samym zabiegi ochronne wykonywane byłyby z małą precyzją, tym bardziej, że 3 lata temu choćby ochrona biologiczna w kukurydzy wykonywana była od pierwszej połowy czerwca, a w 2021 roku przypadnie zapewne na trzecią dekadę czerwca i na lipiec.

Omacnica szybko odbuduje populację

Badania IOR-PIB prowadzone na Podkarpaciu pokazują też, że w 2021 roku śmiertelność zimujących gąsienic omacnicy prosowianki po stosunkowo śnieżnej i mroźnej zimie niewiele różni się od tej z lat wcześniejszych - wynosi na ten moment 8% jak podaje prof. Bereś. Szkodnik dobrze zniósł zimę, acz o jego dalszym rozwoju zadecyduje głównie pogoda. Nie jest żadnym pocieszeniem fakt, że omacnicy w minionym roku było mniej niż zwykle, gdyż skoro samica potrafi złożyć do 400-600 jaj w ciągu kilkutygodniowego życia, to szybko owad odbudowuje swoją populację. Trzeba będzie zatem bardzo dokładnie śledzić tegoroczny nalot szkodnika, który nie powinien pozostać oderwany od obserwacji pogody.

Walka biologiczna czy chemiczna - jak ustalić termin zwalczania?

Osoby, które będą w 2021 roku korzystały z walki biologicznej zapewne niedługo dostaną sygnały od dystrybutorów kruszynka o terminach dostaw środków do Polski. Kto jednak prowadzi walkę z wykorzystaniem preparatów chemicznych jeszcze powinien czekać, gdyż celem zwalczania są młode gąsienice licznie i masowo wylęgające się ze złóż jaj. Lipiec jest miesiącem w którym najczęściej wykonujemy zabiegu, ale dokładny termin zwalczania ustala się w oparciu o własny monitoring, który można wspomagać komunikatami sygnalizacyjnymi z zewnątrz. Kto ma coroczny problem z omacnica prosowianką, w tym prowadzi samodzielnie jej zwalczanie to może jeszcze zaopatrzyć się w pułapki świetlne, które posłużą wiele lat. Taka pułapka pomoże odławiać także choćby rolnice, ale i bardzo groźną ćmę bukszpanową.