Najważniejszym kryterium w doborze odmiany browarnej jęczmienia jarego jest wartość technologiczna, na co składają się parametry jakościowe słodu i brzeczki oraz cechy ziarna: zawartość białka na poziomie 9,5-11,5 proc. która warunkowana jest nawożeniem azotowym, gęstość ziarna, MTZ, i wyrównanie ziarna.

Przykładowe podstawowe parametry dla ziarna jęczmienia browarnego:

 • Zdrowy, suchy, bez obcego zapachu, nie porośnięty
 • Jednolitość odmianowa
 • Żywotność ziarna w próbie tetrazoliowej min. 96 proc.
 • Wyrównanie ziarna (na sitach 2,5 x 25 mm) baza 90 proc, min 80 proc.
 • Wilgotność ziarna: baza 14,5 proc, max 18 proc.
 • Zawartość białka: 9,5-11,5 proc (w zależności od wymagań, czasem przyjmowane jest ziarno o wyżej zawartości białka, należy kontaktować się ze słodownią)
 • Zanieczyszczenia nieużyteczne baza 3 proc.
 • Pozostałe parametry zgodnie z PN-R-74109, jak dla kl. I jęczmienia browarnego

Cechy dyskwalifikujące ziarno jęczmienia:

 • Widoczne porażenie grzybami z rodzaju Fusarium
 • Zapach stęchły, fermentacyjny lub inny obcy
 • Porażenie żywymi szkodnikami zbożowymi
 • Udział w ziarnie jęczmienia odmian pastewnych

Słodownie mogą stosować potrącenia za jakość, np. jeśli wilgotność będzie wyższa niż 14,5 proc to cena zakupu może być obniżona. Potrącenia są stosowane, np. gdy zanieczyszczenia nieużyteczne są wyższe niż 3 proc. Ponadto słodownie skupują tylko preferowane przez siebie odmiany jęczmienia.

Jeśli ziarno nie spełni wymogów słodowni to odmiany jęczmienia browarnego z powodzeniem mogą być wykorzystane na cele paszowe. Zwłaszcza, że zdrowe ziarno jęczmienia jako komponent do pasz jest już towarem deficytowym i poszukiwanym przez hodowców trzody chlewnej.

 

Dołącz do dyskusji na forum.farmer.pl  Rozmawiaj w temacie: jęczmień jary