Projekt realizowany jest przez EIT Food CLC North-East – Europejski Instytut Technologii wraz z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu. W warsztatach bierze udział 36 rolników z całej Polski.

Celem spotkania jest wymiana wiedzy i zdobycie umiejętności z zakresu rolnictwa regeneratywnego, pokaz praktycznych umiejętności i gospodarowania zgodnie z zasadami i praktykami stosowanymi w rolnictwie regeneratywnym.

Tematyka warsztatów przedstawiona przez specjalistów to m.in. „Rolnictwo regeneratywne – sposób na zdrową glebę i klimat”, „Optymalizacja wykorzystania środków produkcji”, „Maksymalizacja różnorodności biologicznej”, „Utrzymywanie gleby pod przykryciem” i „Ograniczenie orki”.

“Regeneratywna rewolucja w rolnictwie” to projekt wspierany przez EIT Food. EIT Food to europejska inicjatywa w zakresie innowacji w dziedzinie żywności, której celem jest uczynienie systemu żywności bardziej zrównoważonym, zdrowym i godnym zaufania.