Produkcja zbóż ma wynieść 1 805 mln t, czyli więcej niż rekordowy poziom z sezonu 2008/2009, gdy zebrano 1 802 mln ton zbóż (bez ryżu). Skąd takie dane? Prognozy oparto, jak podaje Bank Gospodarki Żywnościowej, m.in. na oczekiwanym zwiększeniu się globalnej powierzchni upraw o 4 proc. do 537 mln ha (najwyższy poziom od 1998 r.), z czego blisko połowę stanowi odbudowa produkcji w Rosji.

Największa produkcja zbóż oczekiwana jest w Rosji, USA i Unii Europejskiej. Z drugiej strony szacunki Rady wskazują, że globalne zapasy na początku przyszłego sezonu 2011/2012 spadną do 341 mln t (najniższy poziom od trzech lat), przy dalszym wzroście popytu do 1 808 mln t.

Sprawdź ceny kontraktów terminowych