Zwiększyła się ilość wyeksportowanego zboża w bieżącym sezonie do 12,3 mln t. To aż o 24 proc. więcej w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego sezonu handlowego. Poza tym KE zezwoliła na wywóz 55 tys. t jęczmienia. W sumie od początku sezonu unijny eksport tego gatunku przekroczył już 3 mln t, kiedy w tym samym okresie sezon wcześniej wyniósł on 433 tys. t.

Do krajów Unii importowana jest w dużych ilościach kukurydza. W tym tygodniu Komisja wydała licencje na import 268 tys. t tego gatunku, a od początku sezonu sprowadzono już 3,65 mln t kukurydzy. Sezon wcześniej ten poziom był znacznie niższy i wyniósł 1,8 mln t. Łączny import zbóż do Unii w rozpatrywanym okresie osiągnął 6,6 mln t, wobec 5,8 mln t w analogicznym okresie sezon wcześniej.

Sprawdź ceny kontraktów terminowych