Nadal realizowany jest import partii ziarna z południa Europy, w tym węgierskiej kukurydzy w cenie ok. 815 zł/t z dostawą do centrum kraju. Na granicy wschodniej dostępna jest ukraińska kukurydza w cenie 745-750 zł/t (FCA granica), tj. ok. 820 zł/t z dostawą do centrum.

Jak informuje IZP w bieżącym tygodniu, ceny pszenicy paszowej na południowym - wschodzie i wschodzie kraju kształtują się na poziomie 730-740 zł/t, w regionach zachodnich - 740-770 zł/t, a na północy kraju - 750-790 zł/t (ceny loco gospodarstwo). Ceny tego zboża z dostawą kształtują się w przedziale 760-820 PLN/t, w zależności od regionu kraju.

Ceny kukurydzy na południowym wschodzie kosztuje 740-760 zł/t, w centrum i regionach zachodnich - 750-800 PLN/t (ceny loco gospodarstwo). Ceny kukurydzy z dostawą do wytwórni to poziom 780-840 zł/t, w zależności od regionu kraju.

Ceny pszenicy konsumpcyjnej w dalszym ciągu pozostają stabilne. Zapotrzebowanie na to ziarno ze strony młynów jest w dalszym ciągu umiarkowane. Stosunkowo nieduża podaż krajowego ziarna jest uzupełniania partiami ziarna importowanego z Czech. W zależności od regionu i jakości ziarna (liczby opadania, gęstości, zawartości białka), ceny płacone za pszenicę konsumpcyjną w młynach kształtują się w przedziale 820-870 zł/t - podaje IZP.