Rzepak już zasiany, więc czas najwyższy skupić się na zbożach ozimych. Do siewów w terminach optymalnych jeszcze jest trochę czasu, jednak już dziś trzeba się zastanowić jakie odmiany warto wybrać do siewu. Jaki będzie ten nadchodzący sezon ?– czas pokarze. Nikt tego nie przewidzi.  Warto jednak posiłkować się wynikami publikowanymi przez COBORU, które sprawdziło jak poradziły sobie badane odmiany w tym nietypowym sezonie.

Analizując wyniki warto zwrócić uwagę na kilka faktów. Między innymi na podstawie ilu doświadczeń są uśrednione wyniki. Tu rozbieżności są duże, ponieważ część odmian badana była tylko w 10 lokalizacjach a część w aż 64. Warto zwrócić uwagę także na zimotrwałość. Kilka odmian ma dość niskie noty (nawet 2,5 st. w skali COBORU) i ich wysiew w sytuacji bardziej srogich zim może okazać się dość ryzykowny. Dobrze jest także przeanalizować wyniki z przynajmniej dwóch ostatnich lat. Dzięki temu możecie porównać jak wybrana odmiana plonowała w suchym roku 2019, a jak w 2020, gdzie rozkład opadów był niby lepszy, ale również nieoptymalny dla tej uprawy.

Jak plonowała pszenica?

Wyniki napawają optymizmem. Ustalony przez COBORU wzorzec stanowiący w tym roku średni plon z odmian: RGT Kilimanjaro, Formacja, Venecja, plonował:

·        na poziomie a1 (przeciętny poziom agrotechniki): 93,2 dt/ha

·        na poziomie a2 (wysoki poziom agrotechniki): 102,3 dt/ha

W obu przypadkach jest to mniej więcej o tonę więcej ziarna niż w suchym roku 2019! Tegoroczne wyniki są także najlepsze od 3 lat.

Poniżej za COBORU publikujemy wyniki doświadczeń. Informacja zawiera wyniki plonowania wszystkich odmian zarejestrowanych wg  stanu na  dzień  10  sierpnia  2020  roku,  z  wyjątkiem  odmian,  które  nie  były  badane  w  trzech  ostatnich  latach  (informacja pod  tabelami). Ponadto, zamieszczono  także wyniki odmian ze  Wspólnotowego  katalogu  odmian  roślin  rolniczych  (CCA),  które  wcześniej  przeszły  co najmniej dwuletni cykl badań w doświadczeniach rozpoznawczych.  Średnie krajowe wyniki plonowania w roku 2020 podano na tle dwóch poprzednich lat.

Wyniki  pochodzą  z  doświadczeń  prowadzonych  w  ramach  programu  Porejestrowego doświadczalnictwa  odmianowego  (PDO),  a  dla  odmian  nowych,  zarejestrowanych  w  roku  2020, z doświadczeń rejestrowych lub rozpoznawczych.Odmiany uszeregowano w obrębie wydzielonych grup, a następnie według malejącego  plonu  ziarna  na  przeciętnym  poziomie  agrotechniki w  roku  2020  lub w  latach  2019  i  2018.  Dwuliterowy  kod  państw  przy  nazwach  odmian  oznacza  kraj  wyhodowania odmiany.

Opracowanie  zawiera  wyniki  z  większości  założonych  doświadczeń (89 proc.). Po  uwzględnieniu wszystkich doświadczeń wyniki mogą ulec niewielkiej zmianie.

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU