W 2013 roku unijne zbiory pszenicy mogą osiągnąć 136 mln ton, znacząco więcej wobec 123 mln ton odnotowanych w bieżącym sezonie. Projekcja bazuje na założeniu 3,5% wzrostu areału – do 23,6 mln ha oraz przeciętnych plonach w wysokości 5,7 t/ha wobec 5,4 t/ha w sezonie 2012/13. Zakładany jest normalny przebieg warunków pogodowych, donosi FAMMU/FAPA.

Strategie Grains podkreśla jednak, że do końca bieżącego sezonu światowy bilans pszenicy pozostanie wyjątkowo napięty. Wiąże się to niestety z nie najlepszymi warunkami pogodowymi dla upraw pszenicy występującymi obecnie w Australii i Argentynie, które będą miały prawdopodobnie przełożenie na gorsze wyniki zbiorów w tych krajach w stosunku do wcześniejszych prognoz.

Francuscy analitycy podnieśli prognozę unijnego eksportu pszenicy – z wcześniejszych 16,8 mln ton do 17,7 mln ton. Wysoki eksport pszenicy z Unii może jednak powodować jeszcze większe napięcie bilansu. Prognozowane zapasy końcowe pszenicy zostały jednak skorygowane w górę – z 9,2 mln ton do 9,6 mln ton, ze względu na spodziewane mniejsze spożycie wewnętrzne. Nadal jednak oznacza to poziom zapasów nieznacznie niższy w stosunku do 10 mln ton, postrzeganych jako adekwatny do pokrycia wewnętrznego zapotrzebowania.