Łączne zapasy końcowe jęczmienia w UE przewidywane są w wysokości 15,9. Podniesienie prognozy zapasów związane jest z obniżeniem prognozy zużycia na cele paszowe.

Obecnie ceny kształtują się znacznie poniżej ceny interwencyjnej dla marca w wysokości 103,6 EUR/tonę. Obecna prognoza Strategie Grains jest znacznie wyższa od wcześniej podawanych prognoz. Wszystkie one zakładały zapasy interwencyjne jęczmienia w sezonie 2009/10 w wysokości około 5 mln ton.

Wyższy skup będzie korzystniejszy dla kształtowania się relacji cenowych na unijnym rynku zbożowym, przyczyniając się do stabilizacji cen. W obecnej sytuacji trudno jednak liczyć na ich wyraźniejsze wzrosty z uwagi na nadal dość znaczącą nadwyżkę jęczmienia i pozostałych gatunków zbóż na unijnym rynku i perspektywy dobrych zbiorów.

Źródło: farmer.pl