Zboża zebrano z areału 10,44 mln ha, co stanowi 71 proc. całej powierzchni upraw zbożowych. Do 8 września br. z tej powierzchni ukraińscy rolnicy zebrali 37,5 mln ton zbóż. Dla porównania w analogicznym okresie poprzedniego roku zebrano 36,3 mln ton ziarna z 10 mln ha.

Na ukończeniu są żniwa zbóż podstawowych, a przeciętne plony wyniosły 3,59 ton z ha – poinformowało Ministerstwo Rolnictwa.

Natomiast kukurydza pozostaje jeszcze w przeważającej większości na polach. Dotychczas zebrano jej zaledwie 177 tys. ton z 43 tys. ha, co stanowi jedynie 1 proc. całej powierzchni upraw tego gatunku. Ukraina prognozuje tegoroczne zbiory kukurydzy na 24,5 mln ton wobec 28,5 mln ton w 2014 roku.

Według szacunków ministerstwa, tegoroczna produkcja zbożowa wyniesie około 60 mln ton zbóż ogółem, w tym 24 mln ton pszenicy. Taki wynik należy uznać za relatywnie wysoki, mniejszy jednak w porównaniu do zbiorów z poprzedniego roku wynoszących 63,8 mln ton.

Ukraińscy rolnicy rozpoczęli siewy zbóż ozimych. Dotychczas jest to jednak tylko na powierzchni 78 tys. ha informuje FAMMU/FAPA za Reuters. Ukraina planuje obsianie 7,4 mln ha zbożami ozimymi na zbiór w 2016 roku, w tym 6,2 mln ha ma zostać przeznaczone pod pszenicę, a 1,05 mln ha pod jęczmień.