COBORU pozytywnie zaopiniowało wpisanie do Krajowego rejestru 26 nowych odmian zbóż ozimych. Tradycyjnie najwięcej nowości pojawiło się w  pszenicy ozimej, jest 11 nowych odmian. Jęczmień ozimy reprezentują 4 nowe odmiany (wpis jednej wstrzymano do jesieni 2015). Do rejestru wpisano także 4 odmiany pszenżyta ozimego. Warto zwrócić uwagę na ilość wpisanych na listę nowych odmian żyta (jest ich 8). 6 z nich to coraz bardziej popularne odmiany mieszańcowe tego gatunku.

Do Krajowego rejestru wpisano następujące odmiany zbóż ozimych:

Jęczmień ozimy:

- KWS Kosmos - odmiana wielorzędowa typu pastewnego; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
- Quadriga - odmiana wielorzędowa typu pastewnego; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
- Vincenta - odmiana dwurzędowa typu browarnego; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
(Wstrzymana decyzja do jesieni 2015) odmiany Brosza - odmiana dwurzędowa typu pastewnego; zgłaszający: "Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR

Pszenica zwyczajna:
- Consus - jakościowa odmiana chlebowa  (A); zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
- Delawar  - jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: Syngenta Polska sp. z o.o.
- Florencia  - odmiana pastewna (C); zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
- Gimantis  - odmiana pastewna (C); zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- Janosch  - odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- KWS Malibu - jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
- Leandrus  - jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- Pokusa - jakosciowa odmiana  chlebowa (A); zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
- Rockefeller - odmiana pastewna (C); zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
- Silenus  - odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- Skippy - odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce 

- Consus - odmiana chlebowa (B); zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
- Delawar - odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Syngenta Polska sp. z o.o.
- Florencia - odmiana pastewna (C); zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
- Gimantis - odmiana pastewna (C); zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- Janosch - odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- KWS Malibu - odmiana chlebowa (B); zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
- Leandrus - odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- Pokusa - odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
- Rockefeller - odmiana pastewna (C); zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
- Silenus - odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- Skippy - odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w PolscePszenżyto ozime:

- Lombardo - odmiana pastewna; zgłaszający: Lantmännen SW Seed BV
- Panteon - odmiana pastewna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
- Trapero - odmiana pastewna; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
- Trefl - odmiana pastewna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR


Żyto ozime:

- Dańkowskie Granat - odmiana populacyjna; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
- KWS Daniello - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
- KWS Livado - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
- KWS Nikko - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
- Poznańskie - odmiana populacyjna; zgłaszający: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.
- SU Nasri - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- SU Promotor - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- SU Swift - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.