Jak informuje FAMMU/FAPA za francuską firmą analityczną Strategie Grains, z marcowego raportu wynika, że zwiększyła się prognoza unijnego eksportu pszenicy. Ceny tego gatunku obecnie znowu są konkurencyjne na rynku światowym.

Eksport pszenicy z Unii Europejskiej w sezonie 2010/'11 prognozowany jest na 19 mln t wobec 18,4 mln ton w prognozie z poprzedniego miesiąca. Analitycy obniżyli jednocześnie przewidywaną wysokość zapasów końcowych pszenicy w UE - o 1,1 mln t do 8,7 mln ton, tj. poniżej poziomu potrzebnego do pokrycia zapotrzebowania w okresie do kolejnych zbiorów. Co to oznacza? To, że unijny bilans pszenicy w sezonie 2010/'11 jest wyjątkowo „napięty".