Średnia cena ziarna pszenicy konsumpcyjnej netto waha się obecnie (na podstawie naszej ankiety) na poziomie 650 zł/t. W niektórych firmach wzrost tygodniowy to nawet 30 zł na tonie. Wzrosty widać w wypadku paszowej pszenicy, jednak tam podwyżka nie jest tak spektakularna.

Trwają obecnie zbioru kukurydzy ziarnowej. Z powodu nadmiernej wilgoci są w tym sezonie bardzo utrudnione. Według danych Polskiego Związku Producentów Kukurydzy dopiero skoszono 20 proc. plantacji. Żniwa są opóźnione o trzy tygodnie.

Kukurydza w zależności od terminu siewu czy odmiany ma bardzo zróżnicowaną wilgotność. Ziarno przeważnie jest zbyt mokre. Jego wilgotność oscyluje od 32 do 38 proc. Ale jak dowiedzieliśmy się w skupach zdarzają się też partie surowca o wilgotności i 28 proc. Generalnie firmy mają cennik na kukurydzę do 40 proc. wilgotności.

Cena tony ziarna kukurydzy mokrej o wilgotności 30 proc. (inaczej są potrącenia) wynosi 393 zł netto. Suche ziarno (wilgotność 14 proc.) w cennikach wyceniona jest na średnio – 600 zł netto.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 13 października 2017 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Młyny Polskie S.A. (Szymanów)
- pszenica konsumpcyjna – 680,
- żyto konsumpcyjne – 580-590,
- kukurydza mokra – 400,
- kukurydza sucha – 580,
- rzepak - 1600.

Lubella S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 650.

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stoisławiu
- pszenica konsumpcyjna – 645,
- pszenica paszowa – 590,
- żyto konsumpcyjne – 540,
- żyto paszowe – 470,
- pszenżyto – 570,
- jęczmień konsumpcyjna – 560,
- jęczmień paszowy – 550,
- owies – 485,
- rzepak – 1540,
- gryka - 1100.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 630.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA
- żyto konsumpcyjne - 600.

Osadkowski S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 600,
- żyto paszowe – 520,
- pszenżyto – 510,
- jęczmień paszowy – 500,
- soja – 1350,
- kukurydza mokra – 380,
- kukurydza sucha – 600.

Gol Pasz Janowiec
- pszenica paszowa – 640,
- żyto paszowe – 510,
- pszenżyto – 580,
- jęczmień paszowy – 590,
- kukurydza sucha – 600.

ZPZM Kruszwica
- pszenica konsumpcyjna – 610,
- żyto konsumpcyjne – 510,
- jęczmień konsumpcyjny – 580.

Młyn-Pol
- pszenica konsumpcyjna – 610,
- pszenica paszowa – 580.

Ziarn-Pol - Elewator Górki
- pszenica konsumpcyjna – 625-675,
- pszenica paszowa – 600,
- żyto konsumpcyjne – 530-550,
- żyto paszowe – 480,
- pszenżyto – 550,
- jęczmień konsumpcyjna – 570,
- jęczmień paszowy – 560,
- owies – 460-480,
- rzepak – 1530,
- kukurydza sucha – 580,
- kukurydza mokra – 380,
- łubin – 800,
- bobik – 700.

Elewator Sieradz
- pszenica konsumpcyjna – 630,
- pszenica paszowa – 590,
- żyto konsumpcyjne – 560,
- żyto paszowa – 510,
- pszenżyto – 540,
- jęczmień paszowy – 530,
- owies – 430.

Gołańcz Piast
- pszenica paszowa – 600,
- pszenżyto – 550,
- kukurydza mokra – 410,
- rzepak – 1550.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki
- pszenica konsumpcyjna – 680,
- żyto konsumpcyjne – 570.

Agroland
- pszenica konsumpcyjna – 620-650.

Agro System Sobótka
- pszenica konsumpcyjna – 620-630,
- pszenica paszowa – 620,
- kukurydza mokra - 390.

Agro-Biznes
- pszenica konsumpcyjna – 630,
- pszenica paszowa – 580,
- żyto konsumpcyjne – 520,
- żyto paszowe – 500,
- jęczmień paszowy – 510,
- owies – 480,
- pszenżyto – 560,
- rzepak – 1550.

Elewarr Proboszczewice
- pszenica konsumpcyjna – 630-650
- pszenica paszowa – 590,
- żyto konsumpcyjne – 570.

F.H.U. Gawor
- pszenica konsumpcyjna – 630,
- pszenica paszowa – 610,
- jęczmień paszowy – 540,
- kukurydza mokra – 380-400.

Boferm Górki
- pszenica – 607,
- żyto - 504,
- pszenżyto – 542,
- jęczmień - 598,
- owies – 420-457,
- łubin – 700,
- rzepak - 1400.

Elewator Jabłowo
- pszenica konsumpcyjna – 620-680,
- pszenica paszowa – 580,
- żyto konsumpcyjne – 540,
- żyto paszowe – 480,
- pszenżyto – 550,
- jęczmień paszowy – 550,
- bobik – 700,
- łubin – 780,
- rzepak – 1515.

Rol Prem
- pszenica konsumpcyjna – 620,
- pszenica paszowa – 580,
- żyto konsumpcyjne – 550,
- żyto paszowe – 500,
- pszenżyto – 550,
- jęczmień paszowy – 550,
- owies – 480,
- rzepak – 1530,
- kukurydza mokra – 400,
- rzepak – 1530,
- łubin - 820.

Agrito
- pszenica konsumpcyjna – 630-660,
- pszenica paszowa – 650,
- żyto konsumpcyjne – 550,
- żyto paszowe – 540,
- pszenżyto – 570,
- jęczmień paszowy – 600,
- owies – 500,
- rzepak – 1575,
- kukurydza mokra – 490,
- kukurydza sucha – 600,
- rzepak – 1575,
- łubin - 800.

Frankiewicz
- pszenica konsumpcyjna – 635,
- pszenica paszowa – 620,
- żyto konsumpcyjne – 550,
- żyto paszowe – 520,
- pszenżyto – 570,
- jęczmień paszowy – 585,
- owies – 460
- rzepak – 1570,
- kukurydza mokra – 370,
- kukurydza sucha – 590.

AgroAs
- pszenica konsumpcyjna – 640-665,
- pszenica paszowa – 620,
- żyto konsumpcyjne – 570,
- żyto paszowe – 540,
- jęczmień konsumpcyjny – 550,
- jęczmień paszowy – 530,
- owies – 480,
- rzepak – 1565,
- kukurydza mokra – 360-380,
- kukurydza sucha – 580-590.

Elewarr Bielsk Podlaski
- pszenica konsumpcyjna – 590,
- żyto konsumpcyjna – 540,
- jęczmień konsumpcyjny - 570.