• "Trzy pytania do. Rozmowy Olimpii Wolf” to autorski cykl wywiadów poruszających ważne tematy w obszarze rynku żywności.
  • W poniższym tekście rozmawiamy o wpływie cen nawozów na ceny żywności, o prognozach wzrostu cen oraz o coraz droższych świętach.
  • Zapraszamy również do lektury innych wywiadów z cyklu "Trzy pytania do. Rozmowy Olimpii Wolf".

Ceny nawozów w 2021 roku biją rekordy

Olimpia Wolf: W jaki sposób rosnące ceny nawozów wpłyną na ceny żywności?

Jakub Olipra: Uwzględniając skalę wzrostu cen nawozów oraz jego globalny charakter można spodziewać się, że rolnicy na całym świecie będą ograniczać ich stosowanie, co będzie negatywne dla wydajności produkcji roślinnej. W efekcie, trudno oczekiwać, że kolejny sezon przyniesie odbudowę obserwowanych obecnie niskich na tle historycznym światowych zapasów zbóż i roślin oleistych. Uwzględniając utrzymujące się w ostatnich latach rosnące spożycie zbóż i roślin oleistych, będzie to oddziaływać w kierunku wzrostu ich cen. To z kolei oznacza wyższe ceny pasz, a w konsekwencji dalszy wzrost presji kosztowej w przypadku produkcji zwierzęcej. Tym samym obserwowany obecnie silny wzrost cen nawozów będzie w kolejnych miesiącach oddziaływał w kierunku wzrostu cen wszystkich podstawowych produktów żywnościowych: pieczywa, mięsa, produktów mlecznych, oleju i tłuszczów oraz jaj.

Dokończenie wywiadu na portalspożywczy.pl