Dni Kukurydzy w Skrzelewie to jedna z większych w kraju i największa na terenie województw mazowieckiego i łódzkiego impreza poświęcona uprawie kukurydzy.

Wczoraj 5 października przy pięknej słonecznej pogodzie wystawę odwiedziło kilka tysięcy zwiedzających.Od rana trwał zbiór z poletek demonstracyjnych odmian kukurydzy na ziarno. Jednocześnie pobierano z każdego poletka próby i na ich podstawie oznaczano wilgotność ziarna, jak również wyznaczano plony z poszczególnych poletek.

Wśród odwiedzających Skrzelew, największe zainteresowanie wzbudzała jednak wystawa nowoczesnego sprzętu rolniczego, ale przed wszystkim pokaz użytkowania maszyn rolniczych, związanych głównie z pożniwną uprawą ścierniska po kukurydzy.

Rolnicy mogli wizualnie porównać efekt pracy kilku zaprezentowanych możliwości. Przy pokazach każdej, przedstawiciele firm zaznaczali o konieczności odpowiedniego zagospodarowania resztek pożniwnych po zbiorze kukurydzy na ziarno. Przekonywali, że odpowiednie ich rozdrobnienie, połączone z rozlaniem w tym przypadku akurat gnojówki oraz prawidłowe wymieszanie tak potraktowanych resztek z glebą gwarantuje prawidłowy rozkład masy organicznej i uwolnienie z niej znacznej ilości cennych składników pokarmowych.

Duże zainteresowanie wzbudziły prezentowane opryskiwacze: szczudłowy KFMR Krukowiak Herkules oraz tańszy opryskiwacz sadowniczy z przystawkę turbinową firmy Rolsad jako trafne rozwiązania stosowane w ochronie kukurydzy przeciwko omacnicy prosowiance.

Dla wielu zainteresowanych rolników Dni Kukurydzy w Skrzelewie to była również wyjątkowa okazja do porównania wielu (około 100) odmian kukurydzy. Podczas indywidualnego zwiedzania poletek demonstracyjnych przy każdej odmianie można było zaczerpnąć porad konsultanckich udzielanych przez przedstawicieli danych firm.

W Skrzelewie zaprezentowała się również duża liczba firm branżowych z zakresu produkcji rolniczej, ale i nie tylko. Nie zabrakło też bogatego wyboru materiału szkółkarskiego, sadzonek roślin ozdobnych czy stoisk kulinarnych. Ciekawym stoiskiem zaprezentował się PZPK, na którym można było podziwiać i degustować niezliczoną ilość potraw i produktów z kukurydzy. Wręczono również nagrody i wyróżnienia dla Laureatów Konkursów.

O pełniejszej relacji z XVI Dni Kukurydzy w Skrzelewie można będzie przeczytać w listopadowym numerze miesięcznika FARMER.

Współorganizatorami XVI Dni Kukurydzy Województw Mazowieckiego i Łódzkiego byli: Samorząd Województwa Mazowieckiego, Samorząd Województwa Łódzkiego, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Radzików,Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Urząd Gminy w Teresinie, Zarząd Gminny NSZZ RI "Solidarność" w Teresinie.