Według raportu IUNG w Puławach najgorzej jest w Kotlinie Toruńskiej oraz w Dolinie Dolnej Wisły.  Nienajlepiej jest również na Pojezierzu Chełmińskim, Wysoczyźnie Świeckiej, oraz na Pojezierzach Iławskim, na terenach Pojezierza Chodzieskiego i Gnieźnieńskiego.

W konsekwencji rolnicy czekają na bardziej sprzyjające warunki w tym liczą na chociaż przelotne deszcze zapowiadane w przyszłym tygodniu przez synoptyków. Obecnie jest za sucho, czekają z orkami i uprawkami. Takie postępowanie może powodować spiętrzenie prac polowych w ostatniej dekadzie września.

Również stan rzepaków z tych rejonów i w zależności od terminu siewu - nie jest najlepszy. Wchody są nierówne, na "mozaikach" widać wyraźne różnice we wzroście roślin. Co więcej susza spowodowała, że rolnicy już powoli myślą o zbiorach kukurydzy na ziarno. Prawdopodobnie pod koniec przyszłego tygodnia pierwsze kombajny do zbioru ziarna  pojawią się na polach.

Najlepsze warunki do siewów zbóż panują obecnie w zachodniej części kraju, oraz na południu. Nienajgorszej jest też na wschodzie.