- Zeszłotygodniowe upały przyspieszyły zbiory, zwłaszcza zbóż ozimych, najbardziej jęczmienia, rzepaku, częściowo pszenicy i pszenżyta ozimego. Opady w dniu 25 lipca wstrzymały prace żniwne w wielu powiatach. Wymłacane ziarno jęczmienia ozimego jest dobrej jakości, dorodne, zawiera niewiele pośladu - poinformował w środę Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

Jak wskazano, koszony jęczmień ozimy ma gęstość na poziomie 64-67 kg/hl i są to parametry wyższe niż w ubiegłym roku; średnia gęstość była wówczas na poziomie 56-57 kg/hl.

We wszystkich powiatach rozpoczęto zbiory rzepaku - najbardziej zaawansowane są w powiatach gryfińskim i pyrzyckim (ponad 70 proc.) i w powiecie myśliborskim (55 proc.). Zbiory rzepaku i zbóż są najmniej zaawansowane w powiatach nadmorskich i w pow. szczecineckim.

Plony rzepaku, jak podano, w większości powiatów są na poziomie od 28 do 35 dt/ha, a na lepszych glebach osiągają 45 dt/ha. Zaolejenie nasion rzepaku jest na poziomie 40 proc.

W województwie zebrano dotychczas 11 proc. wszystkich zbóż, m.in. 81 proc. jęczmienia ozimego, 28 proc. rzepaku ozimego, 11 proc. pszenżyta ozimego i 7 proc. pszenicy ozimej. Żniwa są najbardziej zaawansowane w południowo-zachodnich powiatach: gryfińskim, pyrzyckim i myśliborskim.