Jak powiedział Ryszard Karaś z ZODR, rolnicy zebrali już 84 proc. zbóż. Na północy województwa, gdzie wegetacja jest dłuższa, żniwa są mniej zaawansowane. Natomiast na południu są miejsca, w których zebrano już wszystkie zboża, tak jest m.in. w powiecie wałeckim - dodał.

Pszenicę ozimą zebrano z 88 proc. plantacji, a jarą z 76 proc. Skoszono także 90 proc. żyta i 89 proc. owsa. W całości zebrano jęczmień ozimy i w 93 proc. jary, natomiast pszenżyto ozime w 87 proc., a jare w 55 proc.

Producenci twierdzą, że plony będą wyższe niż w ubiegłym roku - powiedział Karaś. Rolnikom sprzyjała w tym roku pogoda; wysoka temperatura i brak opadów deszczu przyspieszyły wegetację i pozwoliły wcześniej rozpocząć zbiory - dodał.

Ceny w zachodniopomorskich skupach są podobne do ubiegłorocznych, a ich wahania są nieznaczne - ocenił specjalista. Średnia cena tony pszenicy konsumpcyjnej to 620 - 710 zł, a pszenicy paszowej 500 - 610 zł, żyta konsumpcyjnego 460 - 510 zł, natomiast paszowego 400 - 480 zł. Za tonę jęczmienia skupy oferują 450 - 570 zł, pszenżyta 450 - 550, a owsa 400 - 515 zł. Tona rzepaku jest skupowana od 1 190 do 1 300 zł.

Na zachodniopomorskich polach w tym roku uprawy zbóż ozimych i jarych zajmowały łącznie powyżej 500 tys. hektarów. Wśród zbóż ozimych pszenica zajmowała najwięcej, bo około 140 tys. hektarów, w dalszej kolejności żyto około 90 tys., pszenżyto około 50 tys. i jęczmień 24 tys. Zboża jare zajmowały pozostałą powierzchnię.

Zdaniem specjalisty padający ostatnio deszcz może negatywnie wpłynąć na niezebrane jeszcze uprawy, ale jest ich stosunkowo niewiele. Sprzyja on jednocześnie rozpoczętym niedawno siewom rzepaku ozimego na polach w Zachodniopomorskiem - dodał.