- Jestem zadowolony z plonów, bo są one porównywalne z tymi, jakie były w ubiegłym roku - powiedział portalowi farmer.pl Tadeusz Szymańczak, producent kukurydzy i organizator święta kukurydzy w Skrzelewie niedaleko Warszawy.

Szymańczak zwraca uwagę na niską wilgotność ziarna, rzadko spotykaną dla późnych odmian kukurydzy.

- Mieliśmy skrócony okres wegetacji, bo jednak susza nie co dotknęła kukurydzę w gminie Teresin, nie wszystkie kolby dobrze wykształciły ziarno, widać to wyraźnie na czubkach kolb, gdyby tak nie było, plon byłby wyższy - dodaje Szymańczak.

- Jeżeli odmiany wczesne dały 11 ton z hektara, to czego jeszcze wymagać - mówił Szymańczak.

Plony kukurydzy ze zbioru 7 października w Skrzelewie, gęstość siewu 85 tys. sztuk na ha, obsada przy zbiorze 80 tys. sztuk na ha (kolejno: odmiana kukurydzy, wilgotność, plon suchy w kg, plon mokry w kg)

P8000 21,1% 11648 12549
P8400 23,9% 10242 11440
PR39F58 21,5% 12204 13215
P8589 22,6% 13291 14596
PR38N86 24,3% 12652 14206
PR38A79 24,2% 12527 14048
CLARICA 23,7% 12202 13593
P9025 24,3% 12479 14012
P9027 22,6% 12873 14137
P9400 22,7% 12401 13636
PR38V31 23,6% 12806 14248
PR38A24 26,4% 13528 15624
P9578 26,5% 12167 14070
P9494 26,6% 11832 13701

Szymańczak uprawia kukurydzę w monokulturze. Od tego roku prowadzi doświadczenia z uproszczoną uprawą.

W na polach kukurydzy w Skrzelewie było w tym roku widać dużą presję omacnicy prosowianki.

- Presja szkodnika jest dużo wyższa niż w roku ubiegłym, został przekroczony próg szkodliwości - informuje dr Roman Warzecha z IHAR Radzików, który jest współorganizatorem imprezy polowej w Skrzelewie.

Dni Kukurydzy w Skrzelewie zgromadziły 150 wystawców. Oprócz pokazowego zbioru i ważenia kukurydzy rolnicy mogli zapoznać się z ofertą odmianową wielu firm, a także zobaczyć maszyny nie tylko do zbioru kukurydzy.