Połowa maja to czas, kiedy przygotowujemy się do ochrony fungicydowej liścia flagowego zbóż. Na wielu plantacjach są niestety widoczne objawy suszy po tygodniach bez opadów, zwłaszcza po skrajnie suchym marcu.

Siew i przezimowanie pszenżyta

Odmiana Transfer została wysiana pod koniec pierwszej dekady września po rzepaku, który jest bardzo dobrym przedplonem. Stanowisko charakteryzuje się glebą klas bonitacyjnych IVb-V oraz nieznacznym nachyleniem terenu. Po zbiorze przedplonu wykonane zostało wapnowanie dawką 3 t/ha wapna węglanowego oraz nawożenie dawką 250 kg/ha NPK 8:20:30, a następnie miała miejsce uprawa bezorkowa na głębokość 25 cm. Przed wejściem w spoczynek zimowy plantacja charakteryzowała się dobrym zagęszczeniem łanu, również na wzniesieniach.

Pod koniec lutego plantacja rokowała bardzo dobrze. Nie było widać objawów chorób czy żerowania szkodników, ani wymarzania czy gnicia. Łan był zwarty i gęsty, również na wzniesieniach. Losowo wyrwana roślina miała 6 rozkrzewień i system korzeniowy sięgający około 20cm w głąb gleby.

Po rozcięciu łodygi pszenżyta widoczny jest niewielki kłos, o wykształconych 10 piętrach ziarniaków, fot. Maciej Sacha
Po rozcięciu łodygi pszenżyta widoczny jest niewielki kłos, o wykształconych 10 piętrach ziarniaków, fot. Maciej Sacha

Nawożenie i ochrona pszenżyta

W terminie jesiennym zostało przeprowadzone odchwaszczanie dawką 0,5 l/ha preparatu zawierającego diflufenikan 280 g/l i flufenacet 280 g/l. Pod koniec pierwszego tygodnia marca zastosowane zostało nawożenie w dawkach 250 kg/ha saletry amonowej, zawierającej 33,5% N i 140 kg/ha KornKali (40% K2O, 12,5% SO3, 6% MgO, 4% Na2O). Rośliny wykształciły po 6 rozkrzewień, a obsada jest wyrównana na całej powierzchni pola, również na wzniesieniach.

W połowie III dekady marca rośliny zostały zasilone drugą dawką azotu. Zastosowana została saletra wapniowo amonowa, zawierająca 27% N, w dawce 250 kg/ha. W połowie kwietnia został przeprowadzony zabieg regulacji i ochrony fungicydowej, wraz z nawożeniem dolistnym mikroelementami. Zastosowany został fungicyd zawierający protiokonazol 160 g/l i spiroksamina 300 g/l w dawce 1 l/ha oraz tebukonazol 250g/l w dawce 0,5 l/ha. Do regulacji wzrostu został zastosowany w dawce 0,35 l/ha preparat zawierający trineksapak etylu - 250 g/l oraz chlorek chloromekwatu 725 g/l w dawce 1,2 l/ha. Mikroelementy zostały dostarczone w dawce 0,5 kg/ha nawozu zawierającego bor, cynk, miedź, mangan i żelazo. Obecnie po rozcięciu łodygi pszenżyta widoczny jest niewielki kłos, o wykształconych 10 piętrach ziarniaków.