Opublikowano aktualne Listy Odmian Zalecanych (LOZ) zbóż jarych i ozimych oraz rzepaku ozimego oraz jarego, ziemniaków, grochu i łubinów dla województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2017. Poniżej podajemy rekomendacje dla tego województwa tylko w zakresie upraw jarych. W nawiasie podano rok wpisania odmiany na LOZ.

Pszenica jara:
Tybalt (2007),
Arabella (2013),
KWS Torridon (2013),
Harenda (2015),

Jęczmień jary:
KWS Olof (2011),
Basic (2013),
Ella (2014 ),
Soldo (2014 ),
KWS Atrika (2015),
Penguin (2015),
Paustian (2017 *- wstępnie rekomendowana),

Pszenżyto jare:
Dublet (2007),
Mazur (2015),
Sopot (2017),

Owies:
Breton (2009),
Bingo (2010),
Komfort (2016),
Nawigator (2017),
Nagus (2013),

Rzepak jary:
Delight (2015),
Kaliber (2016),
Legolas (2016),
Lennon (2016)
Lumen (2017 – wstępnie rekomendowana),

Groch siewny:
Tarchalska (2008),
Batuta (2014),
Hubal (2008),
Akord (2013),
Turnia (2013),

Łubin wąskolistny:
Kalif (2010 ),
Tango (2014),
Regent (2015),
Wars (2015),
Rumba (2017),

Łubin żółty:
Baryt (2013),
Bursztyn (2016),
Lord (2017),

Ziemniak:
Denar (2008),
Lord (2008),
Tajfun (2008),
Finezja (2011),
Vineta (2012),
Michalina (2012),
Gwiazda (2014),
Arielle (2016),
Ignacy (2016).

Źródło: COBORU