PARTNERZY PORTALU
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl

Zalecane odmiany żyta

Autor:

Dodano:

Tagi:

Na lekkich glebach bardzo często uprawianym zbożem jest żyto. Gatunek ten traktowany bywa niejednokrotnie po macoszemu. Tymczasem doświadczenia COBORU wskazują na wysoki potencjał plonowania nowych odmian. Podniesienie poziomu agrotechniki wymaga wymiany materiału siewnego. Przy wyborze konkretnej odmiany pomocny jest wgląd w listę odmian zalecanych do uprawy na obszarze danego województwa.Lista odmian żyta ozimego zalecanych do uprawy na obszarze poszczególnych województw (określana skrótowo jako LOZ) na 2016 r. liczy 23 pozycje. Praktycznie wszystkie wcześniej zostały wpisane do Krajowego Rejestru. Wyjątek stanowi odmiana Helltop pochodząca ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Rolniczych. Spośród zalecanych odmian ponad połowę (13) stanowią odmiany mieszańcowe. Poza odmianą Tur wszystkie pozostałe wywodzą się z zagranicznych hodowli.

Aż 60 proc. odmian w zestawieniu stanowią najnowsze kreacje hodowlane wpisane do Krajowego Rejestru w latach 2010-2014. Jest ich łącznie 14, z czego 6 to odmiany polskie. Odmian mieszańcowych jest wśród nich 8, w tym jedna krajowa. Odmiany mieszańcowe przewyższają plennością odmiany populacyjne, jednak są od nich bardziej podatne na choroby i wyleganie, mają też wyższe wymagania glebowe i nawozowe. Hodowcy dopuszczają możliwość ich uprawy na glebach klasy V, ale warunkują to wysoką kulturą roli.

Najszerzej zalecaną odmianą - aż w 15 województwach - jest SU Stakkato. Na drugim miejscu pod tym względem są 3 polskie odmiany: Dańkowskie Amber, Dańkowskie Diament i Tur pojawiające się na listach 9 województw. Odmianami najrzadziej zalecanymi - tylko w jednym województwie - są: Bosmo, Gonello, Helltop, SU Allawi, SU Skaltio i Dańkowskie Złote.

Poniżej prezentujemy charakterystyki odmian figurujących na LOZ, uszeregowanych zgodnie z latami wpisania do KR - od najnowszych do najstarszych.

ODMIANY WPISANE DO KR W 2014 R.

KWS Bono - Odmiana mieszańcowa trójkomponentowa, z systemem Pollen Plus. Plenność bardzo dobra.

Rośliny dość niskie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, a dojrzewania średni. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Masa 1000 ziaren mała. Zawartość białka mała. Liczba opadania dość duża. Wyrównanie nasion dość słabe, gęstość w stanie zsypnym duża. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia.

Odporność na pleśń śniegową i choroby podstawy źdźbła dość duża; na mącznika prawdziwego, rynchosporiozę, septoriozę liści, rdzę brunatną i źdźbłową - średnia.

Pełnomocnik hodowcy: KWS Lochow Polska Sp. z o.o.

SU Performer - Odmiana mieszańcowa trójkomponentowa. Plenność bardzo dobra.

Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Masa 1000 ziaren dość mała. Zawartość białka mała do bardzo małej. Liczba opadania duża. Wyrównanie nasion średnie, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia.

Odporność na pleśń śniegową, septoriozę liści, mącznika prawdziwego, rynchosporiozę, choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną i źdźbłową średnia.

Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska Sp. z o.o.

ODMIANY WPISANE DO KR W 2013 R.

Antonińskie - Odmiana populacyjna. Plenność na poziomie najlepiej plonujących odmian populacyjnych.

Rośliny wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Masa 1000 ziaren średnia. Wyrównanie nasion dość słabe. Gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie ziarna w kłosach dość mała.

Odporność na pleśń śniegową, rdzę brunatną i źdźbłową bardzo duża; na mączniaka prawdziwego i septoriozę liści - średnia; na rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła - dość mała.

Hodowca: Alicja Ramenda.

Dańkowskie Rubin - odmiana populacyjna. Plenność na poziomie najlepiej plonujących odmian populacyjnych.

Rośliny średnio wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Masa 1000 ziaren średnia. Wyrównanie nasion dość słabe. Gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie ziarna w kłosach dość przeciętna.

Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i źdźbłową dość duża; na pleśń śniegową, rynchosporiozę i septoriozę liści - średnia; na choroby podstawy źdźbła - dość mała.

Hodowca: Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.

SU Spektrum - odmiana mieszańcowa trójkomponentowa. Plenność bardzo dobra.

Rośliny niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Masa 1000 ziaren mała. Zawartość białka mała. Liczba opadania średnia. Wyrównanie nasion dość słabe, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia.

Odporność na pleśń śniegową i septoriozę liści dość duża; na mącznika prawdziwego, rynchosporiozę, choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną i źdźbłową - średnia.

Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska Sp. z o.o.

SU Satellit - Odmiana mieszańcowa trójkomponentowa. Plenność bardzo dobra.

Rośliny dość niskie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Masa 1000 ziaren, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym średnie. Zawartość białka mała do bardzo małej. Liczba opadania dość duża. Odporność na porastanie ziarna w kłosie dość mała.

Odporność na pleśń śniegową dość duża; na septoriozę liści, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła - średnia; na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i źdźbłową - dość mała.

Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska Sp. z o.o.

Tur - odmiana mieszańcowa trójkomponentowa. Plenność bardzo dobra.

Rośliny średnio wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Masa 1000 ziaren przeciętna. Zawartość białka mała. Liczba opadania średnia. Wyrównanie nasion i gęstość w stanie zsypnym średnie. Odporność na porastanie ziarna w kłosie dość mała.

Odporność na pleśń śniegową i septoriozę liści dość duża; na rynchosporiozę, choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i źdźbłową - średnia.

Hodowca: Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR

ODMIANY WPISANE DO KR W 2012 R.

SU Allawi - odmiana mieszańcowa trójkomponentowa. Plenność bardzo dobra.

Rośliny dość niskie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Masa 1000 ziaren duża. Zawartość białka dość mała. Liczba opadania dość duża. Wyrównanie nasion dobre, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia.

Odporność na pleśń śniegową, rynchosporioza i septoriozę liści dość duża; na choroby podstawy źdźbła i mącznika prawdziwego - średnia; na rdzę brunatną i źdźbłową - dość mała. Nieco większa podatność na porażenie sporyszem.

Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska Sp. z o.o.

SU Stakkato - odmiana mieszańcowa trójkomponentowa. Plenność bardzo dobra.

Rośliny dość niskie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Masa 1000 ziaren średnia. Zawartość białka mała. Liczba opadania dość duża. Wyrównanie nasion dość dobre, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie ziarna w kłosie dość duża.

Odporność na pleśń śniegową, choroby podstawy źdźbła, rynchosporiozę i septoriozę liści dość duża; na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i źdźbłową - średnia. Nieco większa podatność na porażenie sporyszem.

Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska Sp. z o.o.

ODMIANY WPISANE DO KR W 2011 R.

Armand - odmiana populacyjna. Plenność na poziomie czołowych odmian populacyjnych.

Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Masa 1000 ziaren i ich wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym przeciętna. Zawartość białka i liczba opadania dość duże. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia.

Odporność na choroby podstawy źdźbła dość duża; na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, rdzę źdźbłową, septoriozę liści i rynchosporiozę - średnia; na pleśń śniegową - dość mała.

Hodowca: Alicja Ramenda.

Horyzo - Odmiana populacyjna. Plenność na poziomie czołowych odmian populacyjnych.

Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia. Zawartość białka i liczba opadania średnie. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Odporność na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną dość duża; na rdzę źdźbłową, septoriozę liści, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła - średnia, na pleśń śniegową - dość mała.

Hodowca: Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o., Grupa IHAR.

SU Drive - Odmiana mieszańcowa trójkomponentowa. Plenność bardzo dobra.

Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym przeciętna. Zawartość białka mała do bardzo małej. Odporność na porastanie ziarna w kłosie i liczba opadania średnie. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Odporność na septoriozę liści, rynchosporioza i pleśń śniegową dość duża; na rdzę źdźbłową i choroby podstawy źdźbła - średnia; na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną - dość mała.

Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska Sp. z o.o.

ODMIANY WPISANE DO KR W 2010 R.

Dańkowskie Amber - odmiana populacyjna. Plenność na poziomie czołowych odmian populacyjnych.

Rośliny średniej wysokości, o dużej do bardzo dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia. Wyrównanie nasion dość słabe. Gęstość w stanie zsypnym średnia. Zawartość białka duża. Liczba opadania dość mała. Odporność na porastanie ziarna w kłosie przeciętna. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Odporność na rdzę źdźbłową i choroby podstawy źdźbła dość duża; na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, septoriozę liści i rynchosporiozę - średnia.

Hodowca: Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.

SU Skaltio - odmiana mieszańcowa trójliniowa. Plenność bardzo dobra.

Rośliny średniej wysokości, o bardzo małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża. Zawartość białka średnia. Wyrównanie nasion dobre. Gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie ziarna w kłosie i liczba opadania dość małe. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Odporność na septoriozę liści dość duża; na rdzę brunatną, rdzę źdźbłową, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła - średnia; na mączniaka prawdziwego - mała.

Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska Sp. z o.o.

ODMIANY WPISANE DO KR W 2009 R.

Brasetto - odmiana mieszańcowa trójliniowa. Plenność bardzo dobra.

Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni.

Masa 1000 ziaren dość duża. Zawartość białka mała. Wyrównanie nasion i gęstość w stanie zsypnym średnie. Odporność na porastanie ziarna w kłosie i liczba opadania przeciętne. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

Odporność na mączniaka, rdzę źdźbłową, septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła dość duża; na rdzę brunatną i rynchosporiozę - średnia.

Pełnomocnik hodowcy: KWS Lochow Polska Sp. z o.o.

Palazzo - odmiana mieszańcowa trójliniowa. Plenność bardzo dobra.

Rośliny dość niskie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym średnie. Zawartość białka mała do bardzo małej. Liczba opadania i odporność na porastanie ziarna w kłosie przeciętne. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

Odporność na mączniaka i septoriozę liści dość duża; na rdzę brunatną, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła - średnia; na rdzę źdźbłową - dość mała.

Pełnomocnik hodowcy: KWS Lochow Polska Sp. z o.o.

Gonello - odmiana mieszańcowa trójliniowa. Plenność bardzo dobra.

Rośliny niskie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia. Zawartość białka mała do bardzo małej. Liczba opadania duża. Wyrównanie nasion dość słabe, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie ziarna w kłosie przeciętna. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

Odporność na mączniaka, septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła dość duża; na rdzę brunatną i rynchosporiozę - średnia; na rdzę źdźbłową - dość mała.

Pełnomocnik hodowcy: KWS Lochow Polska Sp. z o.o.

ODMIANY WPISANE DO KR W 2008 R.

Domir - odmiana populacyjna. Plenność na poziomie czołowych odmian populacyjnych.

Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni.

Masa 1000 ziaren średnia. Zawartość białka średnia, a liczba opadania dość mała. Wyrównanie nasion przeciętne, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie ziarna w kłosie i tolerancja na zakwaszenie gleby dość małe.

Odporność na mączniaka, rdzę brunatną, rdzę źdźbłową, septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła - średnia; na rynchosporiozę - dość mała.

Hodowca: Stanisław Ramenda.

ODMIANY WPISANE DO KR W 2007 R.

Stanko - Odmiana populacyjna. Plenność na poziomie czołowych odmian populacyjnych.

Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren, ich wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym przeciętne. Zawartość białka i liczba opadania średnie. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia.

Odporność na rdzę brunatną dość duża; na mączniaka, rdzę źdźbłową i septoriozę liści - średnia; na rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła - dość mała.

Hodowca: Stanisław Ramenda.

ODMIANY WPISANE DO KR W 2005 R.

Dańkowskie Diament - odmiana populacyjna. Plenność na poziomie czołowych odmian populacyjnych.

Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren przeciętna. Zawartość białka i liczba opadania dość duże. Wyrównanie nasion średnie. Gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie ziarna w kłosach średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Odporność na rdzę brunatną, rdzę źdźbłową, septoriozę liści i rynchosporiozę przeciętna; na mączniaka prawdziwego i choroby podstawy źdźbła - dość mała.

Hodowca: Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.

ODMIANY WPISANE DO KR W 2001 R.

Bosmo - odmiana populacyjna. Plenność na poziomie czołowych odmian populacyjnych.

Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren średnia. Zawartość białka dość duża. Liczba opadania dość mała. Wyrównanie nasion dość słabe. Gęstość ziarna w stanie zsypnym przeciętna. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

Odporność na rdzę brunatną bardzo duża; na mącznika prawdziwego i rdzę źdźbłową - dość duża; na rynchosporiozę i septoriozę liści - przeciętna.

Hodowca: Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR.

ODMIANY WPISANE DO KR W 1968 R.

Dańkowskie Złote - odmiana populacyjna.

Rośliny średniej wysokości o dobrej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania wczesny. Masa 1000 nasion wysoka. Zawartość białka dość wysoka. Liczba opadania mała. Odporność na porastanie ziarna w kłosie przeciętna. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła poniżej średniej; na rdzę źdźbłową i rynchosporiozę - średnia.

Hodowca: Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.

ODMIANA Z KATALOGU CCA

Helltop - odmiana mieszańcowa. Plenność bardzo dobra.

Rośliny dość wysokie, o ponadprzeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 nasion dość duża. Zawartość białka i liczba opadania przeciętne. Średnia odporność na porastanie ziarna w kłosie. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i źdźbłową duża; na septoriozę liści, choroby podstawy źdźbła, rynchosporiozę - średnia.

Hodowca: Monsanto

 

Artykuł pochodzi z numeru 8/2016 miesięcznika FarmerPodobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (0)

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.80.3.192
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.