Towarowa Giełda Energii S.A. poinformowała, że w dniu 14.05.2020 r. zostanie przeprowadzona aukcja sprzedaży nr 1-S-2020-05-14, której przedmiotem będzie pszenica klasy B.

Będzie to pierwsza - wręcz historyczna - aukcja sprzedaży na Platformie Żywnościowej od początku jej funkcjonowania, tj. od marca br.

Towar -  w ilości 250 ton - jest zlokalizowany w miejscowości Hulcze (Dołhobyczów). 

 Zgodnie z harmonogramem aukcji w godzinach 9.00-10:00 odbędzie się wprowadzanie zleceń Uczestników w odpowiedzi na ogłoszoną aukcję. Zlecenia mogą być usuwane i modyfikowane.
Od 10:00 do 10:15 nastąpi wprowadzanie zlecenia Oferenta na podstawie danych zawartych we wniosku o otwarcie aukcji. Następnie w ciągu jednej minuty (10:15-10:16) nastąpi zakończenie aukcji i przekazanie wyników za pomocą systemu informatycznego giełdy. Do 15:30 wyniki aukcji  zostaną opublikowane na stronie internetowej TGE.

Trzymamy kciuki za powodzenie aukcji!

Dla przypomnienia: obrót na Platformie Żywnościowej - zgodnie z założeniami - ma być prowadzony w dwóch równolegle funkcjonujących systemach:

* w systemie kursu jednolitego, który polega na prowadzeniu przez Giełdę regularnych notowań wystandaryzowanych kontraktów, których przedmiotem jest towar przechowywany przez uczestników rynku w Magazynach Autoryzowanych świadczących usługi przechowywania;

* w systemie aukcyjnym, który polega na organizacji i prowadzeniu przez Giełdę doraźnych aukcji sprzedaży towaru bezpośrednio od jego właściciela dysponującego własnym Magazynem Autoryzowanym nieświadczącym usług przechowywania.

Warunkiem wprowadzenia do handlu na giełdzie konkretnej partii danego towaru jest jej złożenie w Magazynie Autoryzowanym (świadczącym lub nieświadczącym usług przechowywania) oraz zaewidencjonowanie w systemie e-RTRS (elektroniczny Rynek Towarów Rolno-Spożywczych) przez ten Magazyn. Przed przyjęciem i zaewidencjonowaniem danej partii towaru, Magazyn Autoryzowany musi potwierdzić jej zgodność z wymogami jakościowymi określonymi przez Giełdę.

Przedmiotem obrotu w systemie kursu jednolitego jest pszenica klasy B i C, natomiast w systemie aukcji pszenica klasy A, B i C. Parametry jakościowe zostały określone przez TGE  jak niżej:

 

I jeszcze jedna ważna informacja: decyzją Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A.  z końca kwietnia br. do działania na Rynku Towarów Rolno-Spożywczych został dopuszczony  trzeci już Dom Maklerski -  Noble Securities S.A.